Publicació de “La regulació dels fons de compensació a Espanya”

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat un capítol de llibre sobre els fons de compensació a Espanya, dins de l’obra “Compensation funds in Comparative Perspective” (editors: T. Vandsweevelt i B. Weyts). Aquesta contribució científica fa una aproximació als fons de compensació existents al nostre país, que s’utilitzen com a mecanisme per a compensar les víctimes en supòsits de danys massius (ex. fenòmens meteorològics que afecten l’habitatge, danys mediambientals, etc.).

Publicació d’article científic sobre els efectes de la crisi a les comunitats de propietaris

El Prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article “Los efectos de diez años de crisis en las comunidades de propietarios” a la Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (Nº 778, 2020), que tracta dels efectes de deu anys de crisi econòmica en les comunitats de propietaris a través de les dades recopilades de 1202 enquestes realitzades a Espanya a propietaris residents en règim de propietat horitzontal. Els resultats demostren que deu anys de crisi econòmica ha afectat al manteniment de les comunitats de propietaris, amb una especial incidència en l’increment de la morositat, al temps que ha afavorit la generalització d’una sèrie de problemes de convivència. L’article formula una sèrie de recomanacions per a millorar la gestió, l’administració i el finançament de les comunitats de propietaris, així com la manera d’afrontar els problemes i els conflictes entre els seus membres, les actuacions en matèria d’accessibilitat universal i eficiència energètica i el règim de tinença dels habitatges.

L’article es pot consultar a la secció “Working papers” (http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/)

Vídeo

Ja està disponible el vídeo de la de la presentació virtual del llibre “Los años de la crisis de la vivienda”.

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=wheuZ3u0l-k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1kivJ0waWCiOzHLQ5Cag2eZ75VYHlDBc6MBLOBvVS1dHvmni7YJ1OLkN4

Publicació d’article científic sobre cooperatives d’habitatges en règim de cessió d’ús

El Dr. Héctor Simón ha publicat l’article “Las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso: ¿una alternativa real a la vivienda en propiedad y en alquiler en España” a REVESCO. Revista d’Estudis Cooperatius. L’article explora de quina manera aquest model pot constituir una alternativa a les tinences immobiliàries tradicionals a Espanya, l’habitatge en propietat i en lloguer, és a dir, si pot crear un tercer mercat de tinença immobiliària atorgant la deguda seguretat jurídica, flexibilitat i assequibilitat o es tracta d’una via alternativa que, de moment, no pot generalitzar-se. L’article pot descarregar-se a https://revistas.ucm.es/index.php/REVE/article/view/69165 o a http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/.

Presentació del llibre

Us convidem  a l’acte de presentació del 5è volum de la Col.lecció “Derecho de la vivienda” de l’editorial Tirant lo Blanch que duu per títol “Los años de la crisis de la vivienda”, obra del Prof. Dr. Sergio Nasarre, director de la Càtedra, que tindrà lloc el dijous 18 de juny a les 18h de manera virtual. La presentació anirà a càrrec de la Sra. Beartriz Corredor, presidenta del Grupo Red Eléctrica i Exministra d’Habitatge, i del Sr. Salvador Vives, director de l’Editorial Tirant lo Blanch.

El llibre, de més de 600 pàgines, és el resultat de 8 anys d’investigació recorrent els més de 14 que portem ja de crisi de l’habitatge, que comença amb la crisi subprime als Estats Units i acaba reclamant un marc legal específic per a l’habitatge, la necessitat de diversificar les seves formes de tinença i fer-les realment funcionals, així com una reorientació de les operacions actives i passives del mercat hipotecari. Preguem feu difusió de l’event  entre les persones pertanyents al vostre col.lectiu.

L’enllaç a la Sala és: https://bit.ly/2MirNKK (programa Teams)

Recensió del Llibre “Els anys de la crisi de l’habitatge”

Blog Registradors d’Espanya: https://blog.registradores.org/-/los-anios-de-la-crisis-de-la-vivienda

Els lloguers seguiran encarint-se els pròxims mesos per la covid-19

Entrevista al Prof. Dr. Sergio Nasarre.

https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2020/05/28/la_urv_afirma_que_los_alquileres_seguiran_encareciendose_los_proximos_meses_por_covid_19_83089_1091.html

Publicació

Tarragona i la recerca que aquí duem a terme sobre habitatge, en la prestigiosa publicació britànica Inside Housing comparant les mesures que diversos països han pres sobre habitatge a causa del covid 19.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Link: https://t.co/kRadaxgBYi

Diari de Tarragona

Los hunos y los otros

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, 24/05/2020

https://www.diaridetarragona.com/opinion/Los-hunos-y-los-otros-20200521-0060.html