El Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació de la URV té l’objectiu principal de formar professionals i investigadors responsables i competents per a l’exercici professional i la investigació acadèmica, en l’àmbit jurídic empresarial i dels contractes.

En conseqüència, el màster permet obtenir una formació apropiada en els conceptes, coneixements, habilitats i valors necessaris per a que l’alumne pugui desenvolupar-se amb excel•lència en els àmbits de l’assessoria jurídica d’empreses, la mediació i l’arbitratge empresarial, l’advocacia d’empresa i la consultoria i auditoria d’empreses.

En aquest context, diversos professors vinculats a la càtedra imparteixen docència en aquest màster en assignatures de contractació i fiscalitat i, especialment, en l’assignatura de Contractació Immobiliària.

Tota la informació sobre aquest màster es pot trobar a http://www.urv.cat/mudec/.