El Dr. Héctor Simón lidera el projecte finançat pel BBVA sobre la hipoteca inversa. Aquest projecte tractarà la sostenibilitat del sistema de pensions i l’aplicació efectiva de la Llei de Dependència, en l’actual context econòmic. En particular, analitzarà la hipoteca inversa com alternativa de finançament privat i com optimitzar i adequar la seva regulació, des d’una perspectiva contractual, tributària i de drets humans, per ajustar-la a les necessitats actuals de la gent gran.