Certificat de bona gestió d’Habitatge Social (CVS)

La certificació és un procés avalat per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Housing Research Grupo de la URV que avalua i acredita el compliment de bones pràctiques tan de la gestió del parc d’habitatge social com en la gestió de les persones beneficiàries d’aquest parc.

En que consisteix el certificat CVS?

La certificació CVS consisteix en un procés d’avaluació estructurat, objectiu i independent de fins a 44 paràmetres classificats com a bones pràctiques en habitatge social, que es sustenta en un rigorós estudi científic a nivell nacional i internacional.

“La certificació CVS garanteix que la entitat certificada aplica criteris de bona gestió en els seus habitatges socials i persones usuàries”.

Quins certificats s’ofereixen?

La certificació CVS es podrà obtenir en categoria estàndard o plus, segons si es compleix solament els paràmetres considerats bàsics (CVS estàndard) o també si s’acredita el compliment dels paràmetres considerats com a complementaris (CVS Plus).

A qui va destinat el certificat CVS?

La certificació CVS va dirigida a entitats de naturalesa pública, mixta o privada que, amb o sense ànim de lucre, i independentment de la seva forma jurídica i dimensió, gestionin habitatges considerats com a “socials”.

Com s’obté el certificat CVS?

Una vegada realitzada la sol·licitud de certificació, l’equip d’especialistes de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) es posarà en contacte amb l’entitat sol·licitant i detallarà el llistat de documents requerits per a l’avaluació dels paràmetres que determinaran les bones pràctiques en la gestió d’habitatge social aplicades per l’entitat gestora de l’habitatge social que es sotmet a la certificació CVS.

L’avaluació atendrà aspectes relatius a:

  • L’estructura de govern i gestió de l’entitat.
  • Les fonts de finançament i estratègies econòmiques seguides.
  • La gestió del parc d’habitatge social.
  • Els serveis prestats: tipologia, quantitat i qualitat.

Un cop revisada la documentació aportada, els especialistes emetran un informe de puntuació dels diferents paràmetres avaluats i emetran la qualificació final per a obtenir el certificat.

En cas de que l’entitat no aconsegueixi la qualificació necessària se li oferirà un informe de recomanacions i se li brindarà l’acompanyament requerit per a l’obtenció de la certificació.

Quina és la vigència del CVS?

El CVS o CVS Plus té una vigència de 4 anys. Finalitzat aquest període, les entitats hauran d’actualitzar aquesta certificació.

Quins son els principals beneficis que obté l’entitat certificada?

Les entitats de gestió d’habitatge social que disposin de la certificació CVS aconseguiran:

  • Acreditar una gestió d’habitatge social que segueix valors d’eficiència, sostenibilitat i qualitat en el serveis prestats d’acord a validacions científiques provinents de l’acadèmia.
  • Millorar en el compliment de criteris de viabilitat econòmica i d’eficiència en la gestió, sempre garantint la qualitat en la gestió del patrimoni i de les persones.
  • Millorar la percepció pública, la credibilitat i els resultats de l’entitat.
  • Evidenciar el seu compromís amb la qualitat dels serveis prestats.
  • Incrementar el coneixement i la transparència del sector de l’habitatge social i de la seva gestió.
  • Atreure noves oportunitats de col·laboració entre entitats.

Segell avalat per:

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i el Housing Research Group de la URV.

   

El desenvolupament del CVS ha rebut una ajuda del Programa R2B (R2B2020/03) de la Fundació URV. Més informació a l’enllaç.

Plans pilots realitzats: