Programes d‘actuació municipal d’habitatge (PAMH) i Plans locals d’habitatge (PLH)

La Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, en la seva missió de transferència de coneixement, elabora plans d’acció municipal i plans locals d’habitatge dels municipis que ho sol·licitin. A continuació es poden veure alguns exemples dels plans ja finalitzats.