El règim jurídic dels condohotels

Fundació Banc Sabadell (2016-2017)

La finalitat del projecte és l’estudi i l’anàlisi de la figura jurídica del condohotel, que s’aplica a establiments d’allotjament turístic i consisteix en la concurrència de diversos propietaris de manera de cadascun és titular d’una habitació.

S’estudiarà des de un punt de vista comprat amb la finalitat d’identificar els factors i els límits que justifiquin que, avui per avui, els condohotels no tinguin una aplicació exitosa, a més d’analitzar les seves potencialitats que ajudarien al desenvolupament econòmic i turístic.