EUROPEAN FEDERATION FOR LIVING

La European Federation for Livingés una xarxa internacional que engloba tant organitzacions i associacions d’habitatge com altres agents privats del mercat i també universitat i altres xarxes de recerca. Actualment compta amb 60 membres, els quals representen a 14 països europeus i més d’1,2 milions d’habitatges a Europa.

La seva missió consisteix en treballar en cooperació i compartir coneixements, experiència i resultats de recerca per estar a l’avantguarda del desenvolupament econòmic i sostenible del parc d’habitatge social i de les seves comunitats, per mitjà d’un accés més ràpid a la recerca,a les innovacions i a vies de finançament. Per tant, el seu objectiu és exercir un paper clau a Europa en relació a la provisió d’una diversitat d’habitatges que encaixin amb els diferents nivells d’ingressos familiars, en relació a la creació de barris sostenibles, de disseny de qualitat d’àrees tant construïdes com per desenvolupar i en relació al foment d’una ocupació suficient i de bones condicions per al sorgiment d’empreses per a emprenedors.

UNITWIN / UNESCO Chairs Programme

Des de 1992, el programa de Càtedres UNITWIN/UNESCO promou la cooperació internacional i interuniversitària així com les xarxes per promoure el treball col·laboratiu entre aquestes institucions. El programa se centra en arees prioritàries relacionades amb les competències de la UNESCO, com l’educació, la cultura i les ciències socials.

COST

 

Les accions COST són unes xarxes flexibles, ràpides i efectives d’investigadors per a cooperar i coordinar activitats de recerca finançades. Les accions COST permeten als investigadors europeus el desenvolupament de les seves pròpies idees científiques en qualsevol àmbit de coneixement.

logo COST

ENHR

La European Network for Housing Research (ENHR) va ser creada l’any 1988 a fi de proporcionar una plataforma d’organització per a institucions i particulars d’Europa (així com també de l’exterior) que participen activament en la investigació en l’àmbit de l’habitatge. Actualment compta amb prop de 1000 particulars i 100 institucions membres que representen gairebé tots els països d’Europa. Tot i ser una xarxa europea, els investigadors no europeus són igualment benvinguts a unir-se.

ENHR organitza una Conferència Internacional anualment, la qual cada vegada té lloc en un país diferent. L’any 2013 va ser el torn de Tarragona (www.enhr2013.com).

enhr

GIPUR

El Grup d’Investigació internacional per al Desenvolupament de la Propietat Urbana i Rústica (GIPUR) reuneix els treballs i línies d’investigació desenvolupats pels seus directors juntament amb els diferents investigadors d’àmbit interdisciplinar, espanyols i estrangers, teòrics i pràctics, des dels anys 90, en l’àmbit de la propietat – rústica i urbana-, dels sistemes registrals, del crèdit hipotecari i dels mercats financers.

gipur