Investigadors i investigadores

Donat que la Càtedra té un caràcter internacional i interdisciplinar, resta oberta a  aquells investigadors que puguin aportar un avenç en el coneixement en temes d’habitatge i que desitgin contribuir amb algun dels projectes que estigui desenvolupant la Càtedra.

A continuació es relacionen els investigadors que pertanyen al Grup de Recerca d’Habitatge i que treballen o han treballat  a la Càtedra.

Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

És Catedràtic de Dret Civil a la Universitat Rovira i Virgili i Director de la seva Càtedra UNESCO d’habitatge. És doctor europeu en Dret i màster en economia immobiliària per la Universitat de Cambridge. Des de 2008 és Acadèmic Corresponent de la Reial Acadèmia de Jurisprudència i Legislació. Li ha estat concedit el Premi ICREA a l’excel.lència de la recerca 2016-2020. Consultor en diversos organismes internacionals com la Comissió Europea, la FAO o Amnistia Internacional. Des del 2018, assessor del Ministeri alemany de l’Interior, de la Construcció i de la Comunitat per a la implementació de polítiques d’habitatge a Europa en el seu presidència europea el 2020. Des del 2020, assessor del Projecte “Espanya 2050”, de la Presidència del Govern. Ha estat Magistrat Suplent a l’Audiència Provincial de Tarragona 15 anys (2004-2018). És autor de cinc llibres sobre habitatge, el mercat hipotecari i de dret de danys, essent el més recent “Los años de la crisis de la vivienda” (Tirant lo Blanch, 2020). N’ha coordinat nou més i és autor de 110 treballs científics a 12 països, al temps que ha impartit més de 200 conferències a 21 països. Ha participat en l’elaboració de cinc normes relacionades amb l’habitatge. És investigador principal o ha participat en més de 40 projectes de recerca competitius, com en alguns de la Comissió Europea i del Parlament Europeu sobre lloguers, desnonaments i sensellarisme, adquisició transnacional d’immobles, consumidors hipotecaris i economia col.laborativa.

Veure CV Dr. Sergio Nasarre Aznar

Dra. Estela Rivas Nieto

Sots-directora de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Professora de Dret Financer i Tributari en la URV i Subdirectora de la Càtedra d‘Habitatge URV (des de 1997) És autora del llibre Els Tributs atípics (Marcial Pons, 2006), ha publicat més de 25 capítols de llibres i té més de 27 articles científics publicats a Espanya, França, Brasil, Argentina i Veneçuela. Ha participat en l’organització de 40 congressos/jornades/workshops, nacionals i internacionals. Ha impartit més de 40 conferències a Espanya, França i en diversos països llatinoamericans. Ha participat en més de 18 projectes de recerca: R+D “La fiducia i el trust en el context internacional d‘Iberoamèrica i Espanya”, “Teacy Law and Housing Policy in Multi-level Europe”, Va unir Europea; “Dret Tributari Internacional”, “Reformant les tinences de l’habitatge: proposta tributària per a una ordenació integral de l’habitatge en propietat i en lloguer”. I actualment és la segona IP de l’I+D ” Aspectos financieros, tributarios y comerciales de la vivienda colaborativa”. Ha estat Secretària, Vicedegana i Responsable del Sistema Intern de la Garantia de la Qualitat de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Els seus camps de recerca són la tributació internacional, els Convenis per evitar la doble imposició, el fideïcomís, el trust, la fiducia, els principis constitucionals tributaris, la fiscalitat immobiliària i l’economia col·laborativa.

Dr. Héctor Simón Moreno

El Dr. Héctor Simón Moreno és doctor en Dret amb menció europea i actualment és investigador postdoctoral de Dret Civil en la Universitat Rovira i Virgili. Ha publicat diverses publicacions cientifiques (llibres, capítols de llibre, articles de revista i cròniques), i ha intervingut en seminaris, congressos i jornades tant d´àmbit nacional com internacional com a ponent i com a membre del comitè organitzador. A més, ha portat a terme estàncies d´investigació en la Universitat d´Oxford i en la National University of Ireland, així com en la seu de la Verband Deutscher Pfandbriefbanken.  La seva recerca es centra en els següents àmbits: a) Dret a l´habitatge, en el marc del projecte europeu TENLAW i de la Càtedra d´Habitatge de la URV; b) Dret reals en general i trust; i c) Dret contractual, en el marc del Projecte I+D+I relatiu a l´instrument opcional de compravenda europea.

Dra. Elisabet Cerrato

La Dra. Elisabet Cerrato és professora de Dret Processal de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV des de l’any 2004, i premi extraordinari de doctorat per la URV. És autora de dues monografies sobre execució civil i ha col•laborat en diferents obres col•lectives; també ha publicat en diverses revistes de prestigi tant nacionals com internacionals. Ha participat com a ponent en diverses jornades i congressos d’àmbit nacional i internacional. Les seves principals línies de recerca actuals són l’execució civil privada i els aspectes processals del concurs. Té reconeguda la condició d’investigadora activa per la Universitat Rovira i Virgili. Forma part del Grup de Recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya “Dret civil català i Dret privat europeu” i destaca la seva participació en els projectes d’investigació consolidats “La ejecución procesal civil: aspectos nacionales e Internacionales” i “Aspectos procesales del concurso de acreedores”, així com també en el projecte europeu Daphne III Gender violence: protocols for the protection of victims and effectiveness of protection orders. Towards an efficient implementation of directive 2011/99/EU. És la coordinadora del Màster Universitari en Dret de l’Empresa i de la Contractació de la URV.

Dra. Blanca Deusdad Ayala

La Dra. Blanca Deusdad és professora lectora de l’àrea de Treball Social. Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV). Llicenciada en Antropologia i Doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona. Va ser becària Postdoctoral Fulbright/Generalitat de Catalunya 2003 i va fer estades a la Universitat de Boston i a la Universitat de Harvard, on va treballar sota la direcció de la Prof. Liah Greenfeld. Ha fet estades de mobilitat a la Universitat de Hertforshire a la Gran Bretanya i a la Universitat de Bolonya. El 2008, va guanyar el XII Premi Batec d’educació i innovació docent que atorga l’Ajuntament de Lleida. És investigadora activa per la URV  i membre d’un grup consolidat de la Generalitat. En l’actualitat és investigadora i líder d’un dels grups de treball del Projecte europeu COST Action IS1102 Social Services, welfare state and places. També participa en dos projectes I+D+i del Pla Nacional. Les seves línies principals de recerca són la cura a la gent gran i els diferents models d’habitatges adaptats a l’edat, els serveis socials i les transformacions en l’àmbit dels serveis i l’atenció a les persones com a conseqüència de la crisi econòmica. Imparteix classes de Societats del Benestar i Polítiques Socials al Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social de la URV i sobre conflicte social i intervenció social al Màster de Mediació en l’àmbit del Dret Privat que organitza la Fundació URV.

Dra. Maria Font i Mas

Professora i responsable de l’àrea de Dret internacional privat de la Universitat Rovira i Virgili des de 2005. Doctora europea en Dret per la Universitat de Barcelona. Ha realitzat diferents estades d’investigació a les Universitats de Lyon, Torino, Nijmegen, Aberdeen, MGHill (Montreal) i a l’Institut Suís de Dret comparat. D’entre les línies d’investigació destaca l’estudi de la persona jurídica en àmbit internacional i interregional, així com les polítiques legislatives europees sobre les organitzacions de l’Economia social, en especial la fundació i els charitable trust.  En dret processal internacional investiga la lliure circulació de documents públics extrajudicials en àmbit de la Unió Europea des de la vessant de la seva execució, notificació, registre i autentificació. Participa en projectes internacionals d’investigació de la URV i de la UB sobre temàtiques com són: el registre de transaccions immobiliàries internacionals o l’aplicació dels reglaments europeus per part dels tribunals espanyols. És responsable de la Clínica Jurídica dels Negocis del Màster de Dret de l’empresa i de la contractació.

Dra. Àngels Galiana Saura

La Dra. Àngels Galiana és professora agregada de Filosofia del Dret a la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV des de l’any 1997. Ha participat en diversos projectes d’investigació autonòmics,  nacionals i internacionals. Ha publicat dues monografies, ha participat en diverses obres col·lectives, així com articles en revistes nacionals i internacionals sobre les seves principals línees de recerca:  teoria de la legislació i tècnica legislativa, drets humans, mediambient, estrangeria i immigració i drets socials. Actualment és Secretària de la Facultat de Ciències Jurídiques.

Dra. Diana Marín Consarnau

Professora de l’àrea de Dret internacional privat de la URV des de 2004. Diploma d’estudis avançats en el Departament de Dret i Economia internacionals. Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona. La seva principal línia d’investigació es centra en el Dret d’estrangeria. Autora d’una monografia i de varies publicacions en obres col.lectives i revistes científiques. Participa en varis projectes de recerca competitius. Ha fet estades de recerca a la Universitat holandesa de Nijmegen, a l’Institut suís de Dret Comparat i al King’s College de Londres.

Dra. Carmen Gómez Buendia

Professora lectora en el Dret romà. Doctora Europea en Dret i Premi extraordinari de Doctorat 2011. Directora del Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació de la URV des de l’any 2015. Actualment està dirigint 2 tesis doctorals. Autora d’una monografia, 4 capítols de llibres i 6 articles en revistes indexades, entre altres publicacions més petites. Ha participat en més de 25 conferències internacionals, entre ells el congrés anual de la Societat Internacional Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité. Estades de recerca a la Universitat LMU-München (Alemanya), Pavia, Frederic II di Napoli (Itàlia) i Oxford (Regne Unit). Membre de 9 projectes d’investigació. Ella és l’investigadora principal del projecte DER2016-75518-P concedit pel Ministeri d’Economia i Competitivitat, Regulae iuris en les relacions obligatòries legals: història textual, la interpretació, la pràctica (2017/2019). Els camps d’investigació: el procediment civil romà clàssic, Els fonaments de dret privat europeu, Obres Públiques en el dret romà postclàssic i Justinià, datio en solutum, i la protecció del patrimoni cultural immoble.

Dra. Milenka Villca Pozo

La Dra. Milenka Villca Pozo és professora de Dret Financer i Tributari de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili des de l’any 2008. Va obtenir el Doctorat europeu en Dret a la Universitat Rovira i Virgili l‘any 2012, pel qual va rebre el premi extraordinari de doctorat. Ha estat Supernumerària del Jutjat Administratiu, Coactiu Fiscal i Tributari de la Cort Superior de Districte d’Oruro (Bolivia). És autora d‘una monografia sobre els aspectes jurídics-tributaris del fideïcomís en la Comunitat Andina i coordinadora de les obres: “Direito tributário, econômico e democracia sob a perspectiva da União Europeia”, i “Docencia virtual y experiencias de innovación docente”. Ha col•laborat també en diferents obres col•lectives i ha publicat en revistes estatals i internacionals. A més, ha participat com a ponent i com a membre del comitè organitzador en diversos seminaris, jornades i congressos tant d’àmbit nacional com internacional. També ha participat en diferents projectes d’R+D consolidats de caràcter jurídic i financer, i durant el període 2013-2015 ha estat coordinadora del projecte “Grup d’Innovació Docent de la Facultat de Ciències Jurídiques”, aprovat i finançat per l’ICE-URV. Les seves línies principals de recerca són la fiscalitat dels fideïcomissos i trust, fons d’inversió, comerç exterior, beneficis empresarials i tributació internacional.

Dr. Federico Adan Domènech

El professor Federico Adan Domenech és professor agregat de Dret processal, acreditat com a Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili. Llicenciat en Dret per la Universitat deNavarra i Doctor en Dret per la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat diferents estades de recerca a l’Dipartamento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Bologna. Investigador principal de dos projectes competitius. Autor de 5 monografies relacionades amb la tutela judicial de l’habitatge, autor de més de 50 articles en revistes especialitzades, i coautor d’obres col·lectives. Director del màster d’accés a l’advocacia durant tres anys acadèmics. Exdegà i responsable dels estudis de dret de la Facultat de Ciències jurídiques de la Univesitat Rovira i Virgili. Responsable de la Comissió de formació de dret processal del Col·legi d’Advocats de Tarragona. Obtenció del Premi Feixó Carreras i Ferrer Eguizabal atorgat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Dra. Rosa Maria Garcia Teruel

Rosa Maria Garcia Teruel és doctora en Dret amb menció internacional i premi extraordinari de doctorat i amb Màster en Dret de l’Empresa i la Contractació per la Universitat Rovira i Virgili. Actualment és investigadora postdoctoral de la Càtera UNESCO d’habitatge. La seva tesi versà sobre els aspectes legals de la rehabilitació per renda en els arrendaments urbans com a forma alternativa d‘accès a l’habitatge, projecte que va ser finançat per la Generalitat de Catalunya amb una beca FI-DGR 2015 i que va obtenir la menció cum laude. En l’àmbit de l’habitatge, ha publicat diversos articles i capítols de llibre i els ha presentat en més d’una vintena de conferències, tant a nivell nacional com internacional (Dinamarca, Portugal, França, Hongria, Regne Unit, Albania, Països Baixos, etc.). Participa en diversos projectes d’investigació competitius i ha realitzat estades de recerca al Zentrum für Europäische Rechtspolitik de la Universitat de Bremen (agost-octubre 2017) i a la Universitat de Groningen (2018). És docent al Grau en Dret URV i al Curs d’Agents Immobiliaris FURV. Les seves línies de recerca són el Dret d’arrendaments, de la construcció, propietat, polítiques d’habitatge i mecanismes de finançament alternatiu en la promoció immobiliària.

Dra. Maridalia Rodríguez Padilla

Maridalia Rodríguez Padilla és llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Santo Domingo, UASD, 2008-2013; amb Màster en Investigació Avançada i Especialitzada en Dret de la  Universitat de Múrcia, UMU, 2013-2014; investigadora predoctoral de la Universitat de Barcelona i membre de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili (2017).

Professional de l’àrea de ciències jurídiques i investigació especialitzada en dret, amb amplis coneixements del marc legal civil, mercantil, societari, migratori, família, financer i immobiliari, així com dels negocis nacionals i internacionals, amb més de cinc anys d’experiència, fortes competències en efectivitat i resultats, vocació de servei, bones relacions humanes, treball en equip i pensament analític.

Actualment és estudiant de doctorat, sustentant la investigació sobre el fideïcomís immobiliari com a instrument d’incentiu a la inversió estrangera i atenuant del dèficit habitacional imperant a la República Dominicana. Atreta per l’interès de col·laborar en el desenvolupament habitacional dominicà, buscant proporcionar i ressaltar mitjans jurídics alternatius i projectes capaços de contribuir a la mitigació d’aquesta problemàtica.

Dra. Núria Lambea Llop

Núria Lambea Llop és doctora cum laude en Dret amb menció internacional. Actualment és investigadora postdoctoral de la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili. La seva tesi versà sobre els models de gestió d’habitatge social en perspectiva comparada, projecte que va ser finançat per la Generalitat de Catalunya amb una beca  FI 2016. És llicenciada en Dret (2013) i té un Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació (2014, millor expedient acadèmic, matrícula d’honor amb el Treball de Fi de Màster i primer premi en la segona edició del Concurs d’investigadors novells de la Facultat de Ciències Jurídiques), els dos per la Universitat Rovira i Virgili. Ha realitzat tres estades de recerca a la TU Delft (Països Baixos, 2014), a la Universitat de Birmingham (Regne Unit, 2017) i a la NUI Galway (Irlanda, 2018). Ha estat investigadora principal en un projecte sobre la gestió de l’habitatge social a Catalunya finançat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (2014-2015) i membre del grup de recerca de tres projectes competitius sobre la nova regulació de les tinences intermèdies a Catalunya (CEJFE 2014-2015), les reformes de les tinences de l’habitatge (Ministeri d’Economia i Competitivitat 2015-2017) i principis per orientar un nou dret d’arrendaments urbans per a Catalunya (CEJFE 2016-2017). Actualment és membre del grup de recerca d’un projecte sobre habitatge col·laboratiu (Ministeri d’Economia i Competitivitat 2018-2020). Fruit de la seva recerca, ha publicat diversos articles i ha participat en congressos i jornades tant a nivell internacional com nacional i local (Görlitz, Lisboa, Perpinyà, Belfast, Zurich, Uppsala, Bilbao, León, Barcelona, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Reus). Les seves línies de recerca principals són les polítiques d’habitatge, l’habitatge social, les tinences intermèdies i els pisos turístics. Imparteix docència al Curs Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat (Fundació URV), al Màster en Dret de l’Empresa i de la Contractació, al Grau de Dret i als Dobles Graus de Dret i Relacions Laborals i ADE i Dret de la URV.

Orcid ID: 0000-0001-6925-3530

Dra. Gemma Caballé Fabra

Gemma Caballé (l’Ampolla, 1992) és investigadora postdoctoral a la Càtedra UNESCO d’Habitatge. Doctora en Dret com laude amb menció internacional va obtenir una beca de la Generalitat de Catalunya (Beca FI 2017) per cursar el doctorat sobre els nous reptes de la professió de la intermediació immobiliària a Espanya. Llicenciada en Dret amb Premi extraordinari (2014) i Màster en Dret Mercantil i Contractual (2015), també amb Premi extraordinari. Ha fet dues estades de recerca a la Universitat d’Essex (Regne Unit, 2015) i al Cambridge Center of Property Law de la Universitat de Cambridge (Regne Unit, 2017). Al 2016 va dirigir un projecte finançat per la Fundació Banc Sabadell per estudiar el règim jurídic de “condohotels” a Espanya. Els seus principals àmbits de recerca són la professió de la intermediació immobiliària, els “condohotels”, les tinences intermèdies i les polítiques d’habitatge. Ha estat membre de projectes competitius com la reforma de les tinences d’habitatges (Ministeri d’Economia i Competitivitat 2015-2017), sobre els principis que guien una nova Llei d’arrendaments urbans (CEJFE 2016-2017) i actualment és membre del grup de recerca sobre habitatge col·laboratiu (Ministeri d’Economia i Competitivitat 2018-2020). En el marc de la seva recerca, ha publicat diversos articles i capítols de llibres i ha participat en conferències i workshopstant a nivell internacional com nacional (Lisboa, Belfast, Tirana, Barcelona, ​​Madrid, Saragossa, Sevilla, Tarragona, Reus, Tortosa, Valls). Actualment, Gemma imparteix classes d’impartició en el Curs avançat d’Agents Immobiliaris i Gestió de Béns Immobles (Fundació URV), en el Grau en Dret, en el Doble Grau d’Administració i Direcció d’Empreses i de Dret, i en el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals i Ocupació .

Emma López Solé

És Llicenciada en Dret per la Universitat Rovira i Virgili, LLM in International & European Law (Ruskin University, Cambridge, UK) i Màster en Resolució