Rambla Science  (feb. 2018- jul. 2019)

Rambla Science. Rehabilitació de l’antic edifici del Banc d’ Espanya, per a la creació d’un espai de referència internacional de la co-creacióo i la divulgacióo de la ciència i la transferència del coneixement a través de la creativitat i del descobriment”. FEDER. Resolució PRE/1527/2019, de 4 de juny, publicada al DOGC 7892 de 7-6-2019. Dotació: 1.975.333,73 euros. Investigador principal: Dr. Sergio Nasarre Aznar.

Antecedents

Davant la necessitat de donar  ús a edificis emblemàtics de la ciutat de Tarragona, entre els quals el Banc d’Espanya n’és un dels màxims referents, el Dr. Sergio Nasarre, en tant que director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge, va contactar amb el Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona, Sr. Francesc Roca, mantenint els dos una primera reunió tant aviat com el 5 de febrer de 2018, amb la idea d’impulsar un innovador centre de transferència de la recerca a l’antiga seu del Banc d’Espanya de la Rambla Nova de Tarragona, que recollís, en part, alguns usos que se li havien donat des del tancament del Banc, feia 15 anys.

De seguida, després de diverses reunions, va sorgir la necessitat d’articular una bona memòria del projecte i d’estructurar-la a través d’una convocatòria europea que obtingués el finançament necessari per a dur-la a terme. Amb aquesta finalitat, vam contactar amb l’oficina d’assistència a la redacció de projectes de la URV que es duia llavors des de l’Oficina Tarragona Regió del Coneixement, dirigida pel Dr. Xavier Grau, de qui vam obtenir el suport per a obtenir l’ajut del Sr. Daniel Ferrer.

L’equip, ara de tres, va conformar un grup motor que durant 9 mesos redactaria el projecte, tot involucrant en aquesta tasca fins a 24 persones fins a la seva presentació, provinents de la Universitat Rovira i Virgili, l’Ajuntament de Tarragona i dels quatre Instituts que volíem que participessin en la proposta i en la tasca de tranferència de ciència que es fa a Tarragona: IPHES, ICAC, ICIQ i IISPV. Després de la visita d’un centre punter de transferència de la ciència a Dublín (Science Gallery), de visites a l’edifici i de diverses reunions tècniques de coordinació entre la URV, l’Ajuntament i els Instituts, la memòria es va presentar al desembre de 2018 i finalment es va concedir la subvencó demanada d’1.9 milions d’euros a l’Ajuntament de Tarragona per resolució de 4 de juny de 2019.

El maig de 2019, el canvi de consistori municipal impedeix al conseller Roca seguir en el grup motor projecte. El 15 de juliol de 2019, la rectora de la Universitat, Dra. Mª José Figueras, decideix que el  Dr. Nasarre no ha de continuar impulsant el projecte.

Segons la memòria presentada, el projecte “Rambla Science” s’ha de finalitzar el setembre de 2021, moment en el que el centre hauria d’obrir les portes. ACTUALITZACIÓ (nov. 2021): al no assolir-se aquesta fita, el projecte es posa en risc a partir d’aquesta data (veure referències web sota).

El projecte

Breument, el projecte va preveure la rehabilitació de l’antic edifici del Banc d’Espanya, per a la creació d’un espai de referència internacional de la creació i divulgació de la ciència i de la transferència del coneixement a través de la creativitat i del descobriment.

El Rambla Science hauria de convertir-se en un Centre de descobriment de la potencialitat del territori en el context dels reptes presents i futurs de la humanitat (alineat, doncs, amb els ODS 2030), d’investigació conjunta, d’acció social, d’intercanvi d’idees, de construcció interdisciplinar i creativa, de punt de trobada i desenvolupament personal i generador de vocacions professionals. Es va dissenyar per que allà es desenvolupessin unes actuacions que reverteixen directament a la societat amb beneficis econòmics, socials i culturals.

En el següent vídeo de desembre de 2018, de diari digital “La República Txeca”, s’explica, en seu de l’Ajuntament de Tarragona, els elements essencials projecte presentat aquest mes i any. L’enllaç és: https://www.facebook.com/watch/?v=753158185063351

Referències Web

Febrer 2018. https://www.diaridetarragona.com/tarragona/El-proyecto-del-Banco-de-Espana-no-tiene-quien-lo-pague-20180217-0018.html

Febrer 2018. F.Roca, “El Banc d’Espanya, espai ideal per retornar a la ciutat un ús social“, Diari de Tarragona.

Febrer 2018. https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20180216/44825037138/banco-espana-tarragona-podria-rehabilitar-fondos-feder.html

Desembre 2018. http://larepublicacheca.cat/el-banc-despanya-acollira-el-rambla-science/

Desembre 2018. https://www.lavanguardia.com/local/tarragona/20181220/453658306859/ciencias-antiguo-banco-de-espana-tarragona-centro-divulgativo-rambla-science.html

Desembre 2018. https://www.naciodigital.cat/tarragona/noticia/30361/edifici/banc/espanya/obrira/2021/centre/divulgacio/cientifica

Juny 2019. https://www.tarragona.cat/la-ciutat/noticies/noticies-2019/el-projecte-rambla-science-aconsegueix-el-financament-dels-fons-feder

Juny 2019. https://www.diaridetarragona.com/tarragona/El-proyecto-Rambla-Science-suma-ciencia-y-arte-20190617-0054.html

Juny 2019. http://act.gencat.cat/rambla-science-nuevo-espacio-de-divulgación-cient%C3%ADfica-en-tarragona/?lang=es

Juny 2019. A. Coll, “La Plumilla” , Diari de Tarragona.

Setembre 2019. http://larepublicacheca.cat/lantic-banc-despanya-de-tarragona-tambe-sera-un-centre-civic/

Febrer 2020. http://diaridigital.tarragona21.com/nou-pas-per-dotar-de-contingut-el-banc-de-la-ciencia-i-del-coneixement/

Gener 2021. S’anuncia que les obres començarien l’octubre de 2021. https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Las-obras-en-el-Banc-dEspanya-de-TGN-arrancaran-a-finales-de-octubre-20210129-0001.html

Febrer 2021. https://infocamp.cat/arxiu-seccio-vida-municipal/item/45006-el-psc-de-tarragona-content-per-l-anunci-de-l-inici-de-les-obres-del-rambla-science 

Març 2021. https://www.diarimes.com/es/noticias/tarragona/2021/03/24/l_ajuntament_obre_licitacio_urgent_dels_treballs_previs_banc_espanya_100760_1091.html

Setembre 2021. El projecte en risc

https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Las-obras-del-Banco-de-Espana-se-encarecen-un-50-para-garantizar-su-seguridad-20210908-0050.html

Setembre 2021. Article de J.F. Ballesteros, ex-alcalde de Tarragona

Octubre 2021. Es qüestiona que els fons FEDER aconseguits es puguin aprofitar per a crear el Rambla Science https://larepublicacheca.cat/jordi-fortuny-sera-complicat-aprofitar-el-feder-pel-banc-despanya/

Novembre 2021. Es dóna per fet per part de l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que es deixaran perdre els 2 milions d’euros dels fons FEDER. https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/11/Rambla-Science-9-11-2021.jpg 

Desembre 2021. https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/12/Diari-de-Tarragona-12-11-2021.pdf

Desembre 2021. Es confirma que l’Ajuntament de Tarragona deixa perdre els 2 milions d’euros del fons FEDER i es fia el projecte a l’eventual obtenció de fons Next Generation. https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2021/12/Diari-de-Tarragona-18-12-2021.pdf

Agost 2022. Quin goig que fan! (Més Tarragona, 22-8-2022).

Octubre 2022. L’interventor insta a tancar una fundació municipal creada per a dinamitzar la ciència i el projecte Rambla Science per inactivitat (Diari de Tarragona, 16-10-2022).