Workshop ‘’La protecció del territori i de l’habitatge en el Dret civil’’

El proper 10 d’octubre de 2016 a partir de les 16.00 hores, la Càtedra d’Habitatge realitzarà un nou Workshop amb el títol ”La protecció del territori i de l’habitatge en el Dret civil”, al qual diversos experts realitzaran les seves ponències sobre la temàtica. Es pot consultar més informació al programa que s’adjunta a continuació.

16h00 – 16h15

 Benvinguda

16h15 – 17h30

Hernan COLLADO

Entre iguals, gestió social de la propietat

Noemí HERNÀNDEZ

Oficina d’Habitatge, Ajuntament de Reus

Carles PERDIGUERO i Núria VILARNAU

Col·lectiu Ronda, assessoria jurídica, laboral, econòmica i social

17h30 – 18h30

Debat obert

Assistència lliure i inscripcions gratuïtes.