La Càtedra participa en el projecte   European expropriation law, a comparative approach  del European Institute for Expropiation Law que consisteix en l’estudi i la comparació de la legislació sobre expropiació de diferents països europeus. Més informació.