A continuació es recullen les memòries de la Càtedra, organitzades per any acadèmic.


Curs 2013-2014

Memòria Càtedra Habitatge 2013-2014

Curs 2014-2015

Memòria Càtedra Habitatge 2014-2015

Curs 2015-2016

Memòria Càtedra Habitatge 2015-2016

Curs 2016-2017

Memòria Càtedra Habitatge 2016-2017

Curs 2017-2018

Memòria Càtedra Habitatge 2017-2018

Curs 2018-2019

Memòria Càtedra Habitatge 2018-2019

Curs 2019-2020

Memòria Càtedra Habitatge 2019-2020

Curs 2020-2021

Memòria Càtedra Habitatge  2020-2021

Curs 2021-2022

Memòria Càtedra Habitatge  2021-2022