A) Activitat de la Càtedra

B) Habitatge com a dret humà

C) Accés a l’habitatge

D) Gestió i organització de l’habitatge

E) L’habitatge com a actiu financer

F) Pandèmia (COVID-19)