Viure en comunitat: noves regles per a un nou paradigma

 

Projecte coordinat “Vivir en comunidad: nuevas reglas para un nuevo paradigma” (PID2020-112876GB-C31) del Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto I+D en el marc dels Programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+I y de I+D+I orientada a los retos de la sociedad.

IP: Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar

 

Projecte coordinat  amb “Movilidad, vivienda urbana y vivienda rural en la era digital post covid-19: tributos, aduanas y situación financiera”, (PID2020-112876GB-C33)

IP: Dr. Ángel Urquizu Cavallé i Dra. Estela Rivas Nieto.

 

L’objectiu general d’aquest projecte coordinat és identificar les necessitats en matèria d’habitatge davant el nou paradigma que ha sorgit per les crisis combinades de 2007 i 2020 i proposar en conseqüència les reformes legals civils, tributàries i financeres per a assegurar la qualitat, accessibilitat i assequibilitat de l’habitatge en l’àmbit urbà, una gestió més eficaç en les comunitats de propietaris a resultes de l’aglomeració i incloure als exclosos de la ciutat; així com potenciar la cohesió territorial a través de l’habitatge rural i el disseny d’un marc legal per a afavorir la creació d’oportunitats en aquest entorn, tot això en compliment dels mandats constitucionals, de la Nova Agenda Urbana de les Nacions Unides 2016 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.