Ciència de dades sobre decisions judicials sobre polítiques d’habitatge basades en evidències a Espanya (DaSiHo)

Principal objectiu del projecte

El projecte té com a objectiu traçar els patrons de raonament jurídic que inspiren decisions que passen a ser puntals de la jurisprudència i que fins i tot poden comportar canvis legislatius. També procurarem quantificar les conseqüències desitjades i indesitjades d’aquestes decisions i ens comprometem a transferir els nostres resultats als responsables polítics i als òrgans judicials.

Disseny/metodologia/aproximació

Presumim que els patrons de raonament legal poden descobrir-se i rastrejar-se a partir de l’anàlisi de les cites entre decisions, i de cites d’articles legals per decisions. També plantegem la hipòtesi que, si comprenem aquests patrons de cites, podrem identificar decisions fonamentals, canvis de lleis i altres esdeveniments clau en el camp de l’habitatge que condueixen a un canvi sistèmic i a impactes socials diferents i mesurables.

Resultats potencials

1. Identificar les decisions judicials que tinguin un impacte social desproporcionat o que causin canvis de tendència rellevants en les resolucions dels tribunals següents o, fins i tot, que comportin canvis legislatius, a causa de la seva pertorbació i innovació en el camp de l’habitatge.

2. Identificar les decisions judicials derivades de l’activitat social (“robinprudència”).

3. Desenvolupar models predictius per a transicions brusques en dinàmiques judicials.

4. Avaluar les desigualtats de gènere i geogràfiques en les decisions judicials relacionades amb l’habitatge.

5. Avaluar l’efecte de la disrupció i la innovació en la carrera professional dels jutges.

Rellevància social de la recerca

El projecte analitzarà sistemàticament 26.000 decisions judicials en matèria d’habitatge utilitzant intel·ligència artificial, per donar a conèixer les tendències i innovacions jurisprudencials com a reacció als moviments socials, les sentències dels tribunals internacionals o els canvis legislatius o com a precedent per a aquests, tenint en compte geogràfica, temporal i perspectives de gènere. En definitiva, es desenvoluparan models predictius.

Originality/value of the project

DaSiHo pretén combinar la investigació internacional existent sobre habitatge en dret i ciències socials, amb enfocaments de ciències de dades. La perspectiva de la ciència de dades ens permetrà examinar sistemàticament i quantitativament un gran cos de decisions judicials, centrant-nos en les citacions entre decisions, així com en les cites d’articles per decisions.

Investigadors i investigadores

L’equip reuneix investigadors i investigadores de la Càtedra d’Habitatge de la UNESCO (integrada principalment per advocats) i del laboratori SEES (format principalment per físics i matemàtics), tots dos de la URV. Els dos grups treballen des de fa temps i ja formen junts un candidat a doctorat en l’anàlisi de dades de les decisions judicials.

El director de DaSiHo és el professor Sergio Nasarre Aznar, que és catedràtic de Dret Civil, director de la càtedra de l’Habitatge de la UNESCO a la URV i investigador ICREA. És consultor en matèria d’habitatge per a la Comissió europea, els governs espanyol, alemany i català, Amnistia Internacional, la FAO i l’Associació de Bancs Pfandbrief alemanys. Ha estat magistrat suplent a l’Audiència Provincial de Tarragona durant 15 anys. Ha escrit quatre llibres i n’ha editat d’altres nou. Ha publicat 95 treballs de recerca i capítols de llibres i ha impartit més de 180 conferències convidades a 15 països. Ha participat en la redacció de cinc lleis relacionades amb l’habitatge i ha dirigit o ha participat en més de 40 projectes de recerca nacionals i internacionals. Altres sèniors de la Càtedra d’Habitatge implicats a DaSiHo són el doctor Héctor Simón, expert en dret de l’habitatge i drets humans, i la doctora Rosa Mª Garcia, experta en dret de l’habitatge i noves tecnologies.

El SEES Lab aporta a DaSiHo expertícia en la ciència de dades i modelant sistemes complexos. Prof. Dr. Marta Sales Pardo és Professora Agregada al Department d’Enginyeria Química URV. Abans, va ser professora investigadora i Fulbright Scholar a la Northwestern University. La Dr. Sales Pardo ha publicat 55 articles científics a revistes internacionals, incloent revistes d’alt prestigi internacional com Science, Science Advances i PNAS. D’acord amb Scopus les seves publicacions han rebut més de 3,000 citations (Google Scholar: 4,584), famb una mitjana de 300 citesper any durant els darrers cinc anys (GS: 450). El 2013, va rebre el premi ICREA. El 2019 forma part de l’Advisory Committee for the Complex Systems Program de la James S. McDonnell Foundation. Prof. Dr. Roger Guimerà és ICREA Research Professor al Department d’Enginyeria Química. Dr. Guimerà ha publicat 65 articles científics a revistes internacionals, incloent Nature, Science, Science Advances i PNAS. Les seves publicacions han rebut 8,662 cites (Google Scholar: 13,672), amb una mitjana de 133 cites per article (GS: 210). Ha rebut el Premi Nacional de Recerca al Talent Jove de la Generalitat de Catalunya (2010); el Erdös-Rényi Prize en ciència de xarxes (2012); i el Young Scientist Award en Socio- and Econo-Physics de la German Physical Society (2014).

Amb el suport de: