13è workshop interdisciplinar: Dret a l’habitatge, protecció internacional dels deutors hipotecaris i habitatge i ciutadania

Tarragona, dimarts 10 d’abril de 2018, Sala de Juntes, Campus Catalunya URV, (Avda. Catalunya, 35, Tarragona)

En aquest workshop diversos experts, professionals i acadèmics, explicaran els projectes que estan desenvolupant actualment relacionats amb el Dret a l’habitatge, la protecció  internacional dels deutors hipotecaris i l’habitatge i ciutadania.

Programa

12.00 – 12.15  Apertura del workshop per part del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar, Catedràtic de Dret Civil i Director de la Càtedra UNESCO d’Habitatge.

12.15 – 13.30 Ponències

La Llei 18/2017, del dret a l’habitatge, el seu desplegament, modificacions i altres normes posteriors d’habitatge, Dra. Immaculada Ribas Algueró, Directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Brexit jurídic del Tribunal Suprem, Dr. Federic Adàn Doménech, Professor Agregat      de Dret Processal de la URV i investigador de la Càtedra UNESCO d’Habitatge URV.

Compravenda de la ciutadania de la Unió o de drets de mobilitat com a fórmula per a la captació d’inversió immobiliària estrangera. Dra. Diana Marín Consarnau, Professora de Dret Internacional Privat de la URV.

13.30 – 14.00 Discussió

Assistència lliure. És necessita inscripció. Inscripció gratuïta.

Per a procedir a la inscripció i per a més informació, contactar a office.housing@urv.cat o al telèfon 977 55 87 24.

Ponents 

Dra. Immaculada Ribas Algueró. Doctora en Dret per la UAB va ser en Professora de Dret Civil a la UAB fins l’any 1985. A partir del 1985 i es va incorporar a la Generalitat de Catalunya, realitzant diverses funcions i responsabilitats relacionades amb l’habitatge, d’entre les quals, Cap del Servei Territorial d’Habitatge de Barcelona; Responsable de l’Àrea de Coordinació de la Secretaria d’Habitatge; Cap dels Serveis jurídics de l’Agència de l’Habitatge. Actualment, Directora dels Serveis Jurídics de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Dr. Federic Adàn Doménech. Professor Agregat de Dret Processal, acreditat com a Catedràtic de la URV. Llicenciat en Dret per la Universidad de Navarra i Doctor en Dret per la URV, el 29 de juny del 2001. Ex Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. Ha realitzat diferents estades d’investigació en el Dipartamento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Bologna. Autor de 5 monografies relacionades amb la tutela judicial de la vivenda i autor de més de 50 articles en revistes especialitzades. Ha obtingut el Premi Feixo Carreras y Ferrer Eguizabal atorgat per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Dra. Diana Marín Consarnau. Professora de Dret Internacional Privat de la URV. Llicenciada en Dret per la URV (2003). Postgrau d’Especialista universitari en gestió global de la immigració, FURV (2004). Diploma d’estudis avançats (2006) i Doctora en Dret per la Universitat de Barcelona en el Departament de Dret i Economia internacionals (2009). La seva principal línia de recerca és el Dret d’estrangeria, la immigració, la ciutadania de la Unió i les relacions familiars. Autora de diversos articles de revista, capítols de llibres i de la monografia La reagrupación familiar en el régimen comunitario. Problemas de discriminación inversa.