La Càtedra participa en projectes nacionals i internacionals, dels quals destaquem: