Màster universitari en Advocacia

La Llei 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals i del reglament que la desenvolupa, estableix els requisits necessaris d’obtenció del títol professional d’advocat que habilita al desenvolupament de l’assistència lletrada en procediments judicials i extrajudicials.

Així, el Màster universitari en Advocacia de la URV ofereix la formació necessària per a permetre als graduats en Dret a exercir com a advocats.

Diferents professors vinculats a la càtedra imparteixen docència en el Màster universitari en Advocacia, en les assignatures de pràctica civil i pràctica tributària.

Tota la informació d’aquest màster la podeu trobar al següent enllaç.