El Llindar”, una experiència de simulació per a sensibilitzar sobre el sensellarisme

El Llindar” és una activitat basada en els jocs de rol de taula dirigida a un grup d’entre 10 i 25 alumnes amb edats a partir dels 15 anys, produïda per la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV i que pren com a fonament científic l’informe “Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions”, l’investigador principal del qual és el Dr. Padraic Kenna (NUI) i que investigadors de la Càtedra van co-coordinar.

Està pensada per a tenir una durada total d’entre una hora i una hora i mitja. Per tal de facilitar la seva dinamització, s’han dissenyat específicament materials tangibles que es poden visualitzar i manipular durant la sessió. L’objectiu és que els participants experimentin en primera persona les vivències i problemàtiques de les persones sense llar o en risc de ser-ho, i de les institucions públiques i privades que intenten pal·liar aquestes situacions.

Per tal de fer-ho, una part dels alumnes adopten la identitat de personatges dissenyats en base a casos reals perfilats segons el mencionat informe, que intenten mostrar l’ampli ventall de possibilitats existents. Aquests personatges s’enfrontaran a situacions i circumstàncies (basades en el que ha anat succeint arrel de la crisi financera de 2007) que afectaran al seu estat anímic i la seva disponibilitat d’habitatge. L’altra part dels participants representaran les institucions, incloent-hi la família, que han de facilitar i proporcionar el suport i ajuda materialitzada a través de l’oferta social. Aquestes entitats hauran de gestionar els escassos recursos que tenen i prendre decisions en base a les prioritats dels casos que es trobin.

En aquesta simulació els participants no només han de donar vida a aquests personatges i entitats, sinó que ve precedida d’una presentació del documental “El Umbral” i d’un debat actiu i reflexió finals sobre el que ha succeït durant l’activitat. La idea és que els alumnes treguin les seves pròpies conclusions ajudats per l’experiència personal i les dades que anirà incorporant el personal dinamitzador.

Per a més informació, podeu consultar la web dedicada a l’experiència “El llindar”.

Producció: Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili

Autors: Jan Gonzalo Iglesia, Jordi De Andrés Cardona, Javier Coca Sánchez

Il.lustració i disseny gràfic:  Neus Sabaté i Barrieras

Maquetació: Gràficament