Presentació de resums (abstracts)

Les comunicacions es poden presentar durant les sessions paral·leles del Congrés. Cada participant ha d’enviar un resum de la comunicació amb una extensió màxima de mitja pàgina. El termini màxim per presentar el resum és el 27 de març i s’ha d’enviar al coordinador del workshop on es vol presentar la comunicació. Els e-mails dels coordinadors de cada worksop són:

  1. Workshop 1. Propietat i hipoteca. Dr. Héctor Simón (hector.simon@urv.cat).
  2. Workshop 2. Desnonaments. Gemma Caballé (gemma.caballe@urv.cat).
  3. Workshop 3. Arrendaments i tinences intermèdies. Rosa Maria Garcia Teruel (rosamaria.garciat@urv.cat)
  4. Workshop paral·lel 4a. Dret a l’habitatge i sensellarisme. Núria Lambea (nuria.lambea@urv.cat)
  5. Workshop paral·lel 4b. Tributació dels habitatges. Dr. Ángel Urquizu (angel.urquizu@urv.cat).
  6. Workshop 5. Instruments, polítiques i jurisprudència europea. Reclamacions col·lectives i altres instruments per defensar els drets a l’habitatge a Europa. Dr. Maria Font (maria.font@urv.cat)

Una vegada realitzada l’acceptació del resum pel Comitè de Revisió, a cada participant se li assignarà un comentarista. L’autor de la comunicació haurà d’enviar un esborrany de la comunicació final al coordinador del workshop màxim el 20 d’abril de 2017 perquè el comentarista pugui preparar-se correctament la intervenció. La durada de la presentació serà d’uns deu minuts aproximadament. A continuació de la mateixa hi haurà cinc minuts més per a la discussió i uns altres cinc de torn obert de paraules.