Reformant les tinences de l’Habitatge (2015-2017)

La Càtedra d’Habitatge URV coordina aquest projecte finançat pel Ministeri d’Economia i competitivitat, que engloba tres estudis transversals sobre l’habitatge:

a) la propietat com a forma d’accés a l’habitatge, amb especial atenció a la transposició de la Directiva 2014\17\UE i la protecció de consumidors hipotecaris;

b) el lloguer, en què s’analitzarà des d’un punt de vista comparat com optimitzar l’actual Llei d’Arrendaments Urbans;

c) i la fiscalitat de l’habitatge, que proposarà un sistema de tributació de l’habitatge que no suposi una càrrega excessiva per a l’accés a l’habitatge, tot i analitzant la conveniència neutralitat tributària en relació a la forma de tinença.