Informàtica

Jordi Prats

Consell Assessor

Prof. Dr. Elena Bargelli (U. Pisa), Prof. Dr. Peter Boelhower (OTB), Xavier Climent (architect), Dr. Magda Habdas (U. Katowize), Dr. Padraic Kenna (NUI), Prof. Dr. Jesús Leal (U. Complutense), Dr. Julio Rodríguez (former BHE), Carles Sala (former Housing Secretary), Prof. Dr. Christoph Schmid (ZERP, U. Bremen), Dr. Joan Uribe (CSSB), Dr. Diego Vigil (land registrar).

Prof. Dra. Elena Bargelli

Elena Bargelli és professora de Dret Privat a la Facultat de Dret de la Universitat de Pisa (Itàlia). Anteriorment va ser Investigadora a la Fundació Alexander von Humboldt, a l’Institut Max Planck de Dret Privat Internacional i Comparat a Hamburg (2008-2009), Investigadora a l’Institut d’Estudis Jurídics Avançats de Londres (2011/2012) i a la Facultat de Dret de Yale (New Haven, EUA, 2007). Actualment és membre de Consell de l’ELI (Institut de Dret Europeu), així com de l’ECTIL (Centre Europeu de Dret de Danys i Assegurances). Ha estat membre de la Junta d’Arbitratge Bancari i Financer a Milà des de 2018. Elena va ser team-leader al projecte de recerca del 7é marc de la UE TENLAW (Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe), així com una de les coordinadores de el Grup de Treball de l’EHNR “Southern European Housing” de 2015 a 2018. És coeditora de la sèrie Elgar Land and Housing Law and Policy, així com de la sèrie Southern European Housing (Pisa University Press).

Prof. Dr. Peter Boelhouwer

Després de graduar-se en geografia social de la Universitat d’Utrecht el 1983, Peter Boelhouwer (1958) es va doctorar en 1988 amb la seva investigació sobre els efectes de la venda d’immobles municipals en el mercat immobiliari. Després de publicar la seva tesi, Boelhouwer es va incorporar a l’Institut de Recerca OTB de la Universitat Tecnològica de Delft, on va passar la major part del seu temps estudiant el finançament de l’habitatge, sistemes d’habitatge internacionals i noves metodologies per calcular les preferències d’habitatge. L’1 de desembre de 2001, la Facultat d’Arquitectura i de Medi Urbanitzat de TUD va nomenar a Boelhouwer com a catedràtic de la Càtedra Antoni van Leeuwenhoek en Sistemes d’Habitatge. Des de llavors, és responsable del mòdul de polítiques d’habitatge del Màster Immobiliari i de l’Habitatge. Diversos mesos abans, l’1 de setembre de 2003, va succeïr al Professor Priemus com a Director Científic de l’Institut de Recerca OTB. Al juliol de 2008, Boelhouwer va ser escollit president de l’European Network for Housing Research. Finalment, és editor del Journal of Housing and the Built Environment i membre del comitè assessor de l’European Journal of Housing Policy i del Journal of Critical Housing Analysis.

Xavier Climent Sánchez

Xavier Climent Sánchez (19-11-1954), arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Col·legiat al CoAC des de gener de 1980.

Autor i director de les obres de diversos equipaments públics i privats como els Ajuntaments d’Ulldecona, Alcanar i Tarragona (parcial), Edifici d’Oficines per a la Generalitat (Casa Gasset), Diari de Tarragona, Biblioteques, Teatres de Tarragona i Torredembarra, rehabilitació del Pòsit del Serrallo, etc. Espais públics como el Front Marítim del Serrallo i la remodelació del Moll de Costa a Tarragona, y altres obres d’urbanització i arquitectura edilícia i residencial, habitatges plurifamiliars o unifamiliars. Desenvolupador de projectes de gran abast com centres logístics, centres comercials, i parcs eòlics o fotovoltaics. Project Manager en diverses obres d’edificació. Guanyador de diversos concursos i premis. Ponent en trobades, cursets i simposis. Col·laborador de varies Instituciones i organismes. Autor de diversos articles i publicacions referides a la arquitectura i el territori. Novel·lista.

Prof. Dra. Magdalena Habdas

Magdalena Habdas és Professora (Dra. Hab.) especialitzada en Dret Privat a la Facultat de Dret i Administració, Departament de Dret Internacional Privat, Universitat de Silèsia a Katowice. També disposa d’un màster en llengua anglesa de la Universitat de Silèsia (1996) i en valoració i gestió de la propietat de la Universitat de Sheffield Hallam (1998). És tasadora certificada de béns immobles (des del 1999) i advocada (des del 2013). El 2015, el Ministre d’Educació Nacional de Polònia li va concedir una Medalla del Comitè Nacional d’Educació. Magdalena ha participat en el grup de treball de dret de successions de la Comissió Polaca per a la Codificació del Dret Civil, va ser el líder de l’equip en el projecte d’investigació de la UE TENLAW (Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe), així com en l’àmbit social del Projecte d’Agències de Lloguer Social encarregat per Habitat for Humanity – Polònia, i participa activament en el projecte del Common Core of European Private Law (drets reals i condominis, actualment treballant en la prescripció adquisitiva).

Dr. Padraic Kenna

El Dr. Padraic Kenna és professor titular de Dret i director del Centre for Housing Law, Rights and Policy, http://www.nuigalway.ie/chlrp/news/ a la Facultat de Dret NUI Galway, Irlanda. És especialista en dret a l’habitatge, drets reals, dret del consum, regulació i governança, amb el compromís de promoure el dret a l’habitatge. Col·labora estretament amb el Projecte de préstec abusiu de la Open Society, que busca promoure la legislació europea sobre protecció del consum a Irlanda. Actualment, el Dr. Kenna lidera un projecte sobre la integració dels drets humans de la UE en el marc de governança econòmica institucional de la UE, centrat en el dret a l’habitatge. Recentment ha editat amb Professors Nasarre-Aznar, S., Sparkes, P. i Schmid, C.U. (2018) l’obra “Loss of Homes and Evictions across Europe – A Comparative Legal and Policy Examination”. (Cheltenham, Edward Elgar) https://www.e-elgar.com/shop/loss-of-homes-and-evictions-across-europe

Prof. Dr. Jesús Leal

És Llicenciat en Filosofia per la Universitat de València i Màster en Sociologia per la Universitat de París X (1972). L’any 1977 va obtenir el títol de Doctor per la Universitat Complutense de Madrid. És Catedràtic des de 1997 a la Facultat de Sociologia i Ciències Polítiques, de la Universitat Complutense de Madrid. L’any 2017 va obtenir el reconeixement de Professor ad honorem per la Universitat Complutense de Madrid. Des de l’any 2017 és investigador a la Universitat Europea de Madrid. La seva àrea de recerca se centra en l’habitatge social, el desenvolupament urbà i la seva planificació i l’estructura urbana, dels quals és autor de més de 125 publicacions científiques fins a la data.

Dr. Julio Rodríguez 

Julio Rodríguez López (Motril, 1943) és doctor en Ciències Econòmiques per la UCM. És Estadístic Superior de l’Estat, en situació d’excedència, i Economista Titulat del Banc d’Espanya, en situació de jubilació. Entre d’altres càrrecs, ha estat conseller d’Economia de la Junta d’Andalusia (1982-1985), President de Banc Hipotecari d’Espanya (1985-1994), de Caixa Granada (1994-2001) i del Consell Social de la Universitat de Granada (1999-2003). En l’actualitat és vocal de el Consell Superior d’Estadística en representació del sindicat UGT. Va ser fundador el 1977 de la Secció Sindical d’UGT al Banc d’Espanya.

Dr. Carles Sala

Després de diplomarse com a Graduat Social per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (1993) es va Llicenciar  en Dret  a la Universitat Oberta de Catalunya (2004). Amb posterioritat  va cursar el  Postgrau en Dret Urbanístic  a les  Universitats Rovira i Virgili i  Universitat Autònoma de Barcelona  a l’any 2005, i un Postgrau en Dret Local  a les Universitats Rovira i Virgili i Universitat Autònoma de Barcelona al 2006.  Es va doctorar l’any 2019 amb el seu estudi sobre mesures per a garantir el dret a l’habitatge en un context de crisi amb la que va aconseguir la calificació Cum Laude. És Professor associat al Dept. de Dret Públic de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona des de l’any 2020.

Va ser Regidor de l’Ajuntament de Tarragona (1991-2007), Diputat provincial pel partit judicial de Tarragona (1991-1999) i President del Consell Comarcal del Tarragonès (1999-2007). També va ser Advocat en exercici al despatx d’advocats Manumissio de Tarragona durant els anys 2005- 2011.

Entre d’altres càrrecs de responsabilitat, és Assessor jurídic del Consell de Col·legis d’Administradors de Finques de Catalunya (2018-), Membre del Patronat de la Fundació Nou Lloc (2018-), Membre de l’Observatori de Dret Privat de Catalunya (2019-), Membre del Consell de l’Habitatge Social de l’Ajuntament de Barcelona. (2021-), i Vocal de la Junta de Govern del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. (2021-).

Prof. Dr. Christoph Schmid

Christoph U. Schmid va ser investigador postdoctoral a la EUI de Florència de 1995-2005 i és Director del ZERP i professor de Dret Privat, Econòmic i Constitucional europeu a la Universitat de Bremen des de 2005. La seva recerca gira entorn de l’europeització del dret privat i del consumidor, en particular, en matèria de lloguers i de la propietat immobiliària. És membre de diversos grups d’estudi transnacionals de dret privat europeu i ha actuat com a expert en diversos governs nacionals, el Parlament Europeu i la Comissió Europea. Ha coordinat el projecte Tenlaw sobre legislació europea d’habitatge (www.tenlaw.uni-bremen.de). Ha estat autor de més de 100 publicacions en cinc idiomes i ha realitzat prop de 80 conferències i ponències convidades a 23 països.

Dr. Joan Uribe Vilarrodona

Joan Uribe Vilarrodona és gerent al Consorci de Serveis Socials de Barcelona, administració pública responsable dels serveis socials especialitzats de la ciutat de Barcelona. Doctor en Antropologia Social , també és professor a la Universitat de Barcelona. Ha desenvolupat gran part de la seva carrera treballant amb persones en situació de sensellar i contra la exclusió residencial. Ha estat membre del Consell d’Administració de FEANTSA (Federació Europea d’Entitats nacionals que treballen amb Persones en situació de Sensellar) entre 2014 i 2016. Va ser president de FEANTSA entre 2016 i 2017. Te diverses publicacions, part de les quals relatives a la exclusió residencial i el dret a l’habitatge, i forma part de diversos grups d’investigació.

Dr. Diego Vigil de Quiñones Otero

Llicenciat (2004) i Doctor (2016) en Dret per la Universitat Complutense de Madrid. Va ingressar al cos de Registradors de la Propietat i Mercantils al 2008. Ha escrit diversos treballs sobre el concurs de creditors de les persones físiques en relació amb el Registre de la Propietat, la protecció dels consumidors pel Registre, habitatge, comunitats de béns i veïns, autoregulació i drets forals, així com materials per a opositors i estudiants. És preparador d’opositors al Cos de Registradors i ha col·laborat amb les universitats de La Corunya, Saragossa i Complutense de Madrid. Igualment ha divulgat part de la seva investigació com a comentarista de Ràdio Internacional i en articles de premsa per Cinco Días, La Grieta, Forumlibertas o El Debate de hoy.

Comissió de seguiment

Agència Catalana de l’Habitatge, Consell de Cambres de la Propietat de Catalunya, Ajuntament de Tarragona (SMAHUSA), Ajuntament de Reus, Col.legi de Notaris de Catalunya, Deganat Autonòmic del Col.legi de Registradors de la Propietat i Mercantils, Consejo General de Administradores de Fincas de España, Consejo General de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Col.legi APIS Tarragona, Fundació Mutua de Propietaris, Col.legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona i Universitat Rovira i Virgili, Col.legi d’Administradors de Finques de Tarragona.