Projecte de la Diputació de Tarragona: Anàlisis integral de les polítiques d’habitatge a la Catalunya Sud

Entitat finançadora: Diputació de Tarragona (Conveni marc 2020/2023)

Coordinació del projecte: Dr. Sergio Nasarre Aznar.

Investigadors/es: Santiago Ariste Castaño, Dra. Gemma Caballé Fabra, Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, Dra. Núria Lambea Llop, Emma López Solé, Dra. Estela Rivas Nieto, María Paula Rodríguez Liévano, Dra. Maridalia Rodríguez Padilla, Dr. Héctor Simón Moreno, Irene Suau Solé.

El present projecte de recerca té per objectiu fer una anàlisi integral i interdisciplinar de la situació de l’habitatge a la Catalunya Sud i apuntar les polítiques que podrien servir per superar algunes de les carències i dificultats detectades. 

Així, s’han pogut detectar problemàtiques comunes entre alguns municipis com, per exemple, el despoblament i l’envelliment poblacional, la manca de rehabilitació (entre elles, accessibilitat universal, eficiència energètica), la manca d’habitatge disponible o la manca d’habitatge assequible. I, en conseqüència, hem analitzat les eines existents més adequades per a donar resposta a aquests reptes, és a dir, per a augmentar el parc d’habitatge (nou i construït), la diversificació de formes de tinença (que tenen a veure amb l’assequibilitat i la sostenibilitat dels habitatges), els mecanismes d’augment de l’habitatge social o els incentius tributaris corresponents. 

En definitiva, vol ser un document útil als responsables provincials i locals per a ser conscients de la problemàtica d’habitatge al territori de la Catalunya Sud i de les polítiques per a fer-li front, amb l’objectiu final de convertir la província de Tarragona en un territori cohesionat, amb suficient habitatge assequible, digne i adequat, que sigui un atractiu més, i no una barrera, per al seu complet desenvolupament i posicionament a nivell nacional i internacional.