Revista: Acento.com.do

La investigadora postdoctoral Dra. Maridalia Rodríguez Padilla ha compartit una breu reflexió sobre la necessitat que es dictin mesures relatives a l’habitatge, arrendaments urbans i préstecs hipotecaris a la República Dominicana davant el seu actual estat d’emergència per motius del COVID-19, en la columna d’opinió Aleph Jurídic de la Revista Acento.com.do Destaca que, en més d’una vintena de països (tant europeus com llatinoamericans) s’han dictat mesures sobre aquest tema, però que, en el cas dominicà, fins avui, aquestes mesures segueixen pendents.

https://acento.com.do/2020/opinion/8812149-estado-de-emergencia-y-vivienda/

Recensió del Llibre “Els anys de la crisi de l’habitatge”

Porta per títol “Financiarización y derecho a la vivienda, una relación controvertida”, realitzada pel Dr. Fernando Zunzunegui i accessible a

http://www.rdmf.es/2020/04/financiarizacion-derecho-la-vivienda-una-relacion-controvertida/#_ftnref1

Llibre del Prof. Dr. Sergio Nasarre: Los años de la crisis de la vivienda

Aquest llibre és el resultat de vuit anys d’investigació recorrent els més de tretze que portem ja de crisi de l’habitatge, que comença amb la crisi subprime als Estats Units i acaba reclamant un marc legal específic per a l’habitatge, la necessitat de diversificar les seves formes de tinença i fer-les realment funcionals, així com una reorientació de les operacions actives i passives del mercat hipotecari. És un viatge en el temps i en l’espai, que ens porta des dels suburbis abandonats a Califòrnia a les cooperatives en cessió d’ús a Europa, de la financialització de l’habitatge via titulització a l’”habitatge col·laboratiu” i el blockchain, de l’”American Dream/ Nightmare” als albors d’una nova bombolla immobiliària, si no la prevenim amb mecanismes estructurals.

http://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/

Publicació d’un article científic sobre blockchain i habitatge

La Dra. Rosa M. Garcia Teruel ha publicat recentment un article a la revista internacional Journal of Property, Planning and Environmental Law titulat “Legal challenges and opportunities of blockchain technology in the real estate sector”. Aquest article té com a finalitat explorar les oportunitats i riscos d’utilitzar la tecnologia de cadena de blocs (blockchain) per a diverses operacions immobiliàries, com el lloguer i la compravenda.
L’article està disponible en accés obert al següent enllaç: https://doi.org/10.1108/JPPEL-07-2019-0039

Publicació a la revista “Otrosí” del Col·legi d’advocats de Madrid sobre els índex de referencia

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha publicat, com a expert en matèria de lloguers, un article a la revista “Otrosí”, editada pel Col·legi d’Advocats de Madrid i que porta per títol “La renda referenciada en el complex entramat de l’assequibilitat de l’habitatge” (pp. 66-67). En aquest article conclou que els sistemes de renda referenciada no són “la solució”, sino que han d’anar acompanyats de polítiques a mig i llarg termini que resolguin qüestions clau per a fer els lloguers més atractius pels arrendataris i propietaris. L’article està disponible a: https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2020/03/13440-INT_OTROSI_5_CORR3_compressed.pdf

Publicació de la Newsletter ENHR

La European Network for Housing Research acaba de publicar la seva Newsletter 1/2020, en la que fa referència a algunes de les novetats de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. Se’n pot destacar el nomenament del Dr. Héctor Simón Moreno com a coordinador de Working Group “Southern European Housing”, o la publicació del nou llibre del Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar “Los años de la crisis de la vivienda”. 

https://www.enhr.net

Diari de Tarragona

Prof. Dr. Sergio Nasarre, “Ida y vuelta con la vivienda: de Tarragona a la Australia urbana”, Diari de Tarragona,  28/02/2020

 

Revista: Acento.com.do

La Dra. Maridalia Rodríguez Padilla ha publicat l’article “Leasing habitacional o alquiler con opción a compra financiero” a la columna d’opinió Aleph Jurídico de la Revista Acento.com.do. En aquesta ocasió examina la figura contractual atípica del leasing aplicat al mercat residencial com a mitjà d’accés a l’habitatge i com a instrument d’inclusió financera. En la seva anàlisi detalla l’aplicació d’aquest producte financer segons les legislacions d’Hondures, Xile i Colòmbia, així com els avantatges de la implementació d’aquesta figura per a contribuir en la solució dels problemes d’habitatge en altres Estats.

https://acento.com.do/2020/opinion/8774440-leasing-habitacional-o-alquiler-con-opcion-a-compra/

Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha sortit publicat el núm. 12 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Publicació a revista internacional

El Dr. Héctor Simón ha publicat l’article “Towards a common standard of protection of the right to housing in Europe through the Charter of Fundamental Rights”, amb el Dr. Padraic Kenna, a la revista internacional European Law Journal. L’article analitza en quina mesura la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea pot ajudar a millorar la protecció del dret a l’habitatge. Més informació disponible a https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eulj.12348