Publicació 

L’investigador predoctoral Andrés Labella Iglesias ha publicat l’article “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a l’exercici de la capacitat” a la revista Anales Especial 2022.  

Desè Premi «Revista Crítica de Derecho Inmobiliario»

El 19 de setembre de 2022 va tenir lloc al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya l’acte de lliurament del Desè Premi “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”, que s’ha concedit al Dr. Héctor Simón Moreno pel seu treball “La ocupació d’habitatges sense títol habilitant i els drets fonamentals i humans en conflicte” (núm. 786, 2021).

Més informació està disponible a: https://www.revistacritica.es

L’article es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/