Presentació del llibre “La gran apuesta”

El Prof. Dr. Sergio Nasarre presenta de nou aquesta obra seva a seu del seminari sobre “Dret i literatura” de la Universitat de Bremen.

Més informació sobre aquesta obra a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/

Diari de Tarragona

El Prof. Dr. Sergio Nasarre escriu per al Diari de Tarragona sobre “El fracaso de tantas y tantas experiencias comunitaristas”.

Diari de Tarragona

La Dra. Silvana Canales Gutiérrez escriu per al Diari de Tarragona sobre “Reclamos por compras en línea”.

Publicació 

L’investigador predoctoral Andrés Labella Iglesias ha publicat l’article “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a l’exercici de la capacitat” a la revista Anales Especial 2022.  

Revista Housing

Ja s’ha publicat en accés obert el núm. 17 de la revista semestral “Housing” de la Càtedra. Es pot baixar en https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2022/10/HousingCHURV17.pdf
Tots el números estan a https://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Desè Premi «Revista Crítica de Derecho Inmobiliario»

El 19 de setembre de 2022 va tenir lloc al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya l’acte de lliurament del Desè Premi “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”, que s’ha concedit al Dr. Héctor Simón Moreno pel seu treball “La ocupació d’habitatges sense títol habilitant i els drets fonamentals i humans en conflicte” (núm. 786, 2021).

Més informació està disponible a: https://www.revistacritica.es

L’article es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Agenda de la Càtedra setembre-octubre

Ja està disponible el núm. 22 de l’Agenda d’Habitatge de la Càtedra UNESCO d’Habitatge per als mesos de setembre-octubre.

Es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/agenda/

Publicació 

El Dr. Héctor Simón Moreno ha publicat un article sobre el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya i la seva incidència en la contractació immobiliària en l’últim número de la Revista de Dret Civil. 

L’article pot descarregar-se lliurement a: https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC

Publicació 

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar ha publicat l’article “Llueve sobre mojado: el problema del acceso a la vivienda en un contexto de pandemia (It Never Rains but It Pours: The Problem of Access to Housing in a Pandemic Context)” en la Revista Derecho privado y Constitución, núm. 37. 

Link: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3828341 

Publicació 

S’ha publicat l’obra “The Acquisition of Immovables through Long-Term Use”, que analitza la regulació de l’usucapió en diversos països europeus en el marc del projecte Common Core of European Private Law. En un dels seus capítols El Dr. Héctor Simón Moreno junt amb la Dra. Miriam Anderson de la Universitat de Barcelona, analitzen els diferents casos des de la perspectiva del Codi Civil espanyol i del Codi Civil de Catalunya.  

Més informació a:

https://intersentia.be/nl/the-acquisition-of-immovables-through-long-term-use.html?fbclid=IwAR2CdDzP9xxWUunAOPKV3up9PIyYADXS1LWcEV161mr4N2F_1yNJhp8Nqis