Revista Housing

Ja s’ha publicat en obert el núm. 19 de la revista semestral “Housing” de la Càtedra. Es pot baixar en https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2022/05/HousingCHURV16-2.pdf

Jornades Administradors de Finques de Gal·licia

La Dra. Gemma Caballé participa a les “III Jornadas Gallegas Jacinto Peleteiro Otero”, organitzades pel Col·legi d’Administradors de Finques de Gal·licia i que tindran lloc el dijous 22 i el divendres 23 de febrer. La Dra. Caballé participa a la Taula Rodona sobre “Colegiación Obligatoria”.

Més informació a: https://coafga.org/es/iii-xornadas-galegas-jacinto-peleteiro-otero-23-y-24-de-febrero-de-2024-coruna

 

Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge de Salomó

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha sigut l’adjudicatària de la redacció del Pla d’Actuació Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Salomó (Tarragona).

 

Publicació d’article científic sobre l’European Housing Studies

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha publicat l’article “El European Housing Studies: la primera formación europea para profesionales inmobiliarios” a l’obra col·lectiva “Innovación docente y renovación pedagógica en derecho Especial referencia a experiencias exitosas de proyectos de innovación docente y la utilización de herramientas y metodologías colaborativas”, coordinada per Carlos Soria Rodríguez (Dykinson, 2023).

L’article es pot descarregar gratuïtament a: https://www.dykinson.com/libros/innovacion-docente-y-renovacion-pedagogica-en-derecho/9788411703581/

 

Nova investigadora predoctoral

La Càtedra UNESCO d’Habitatge compta amb una nova investigadora predoctoral, la Sra. Ashjan Alsane, màster en Dret (LLM) per la Universitat de Mutah a Jordània, que realitza la seva recerca doctoral en dret civil sota la direcció del Prof. Sergio Nasarre-Aznar.

Més informació a: https://housing.urv.cat/portada/presentacio/investigadors/

Publicació

Link: https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-022-00376-0

Resum: En aquest article, fem una anàlisi quantitativa del contingut de 100 000 sentències judicials, amb el focus en les sentències en l’àmbit de l’habitatge. A través del modelatge temàtic i la teoria de la informació, revelem les temàtiques i els períodes més disruptius, podent-los interpretar en termes dels canvis de legislació, sentències importants de la jurisprudència i la influència de moviments socials.

Nou projecte CEJFE sobre l’avantprojecte de llei que incorpora l’arrendament urbà al CCC

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) finança el projecte “L’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del codi civil de catalunya: anàlisi del contracte d’arrendament urbà per a afavorir l’accés a l’habitatge”, en que participen diversos investigadors de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. El projecte consisteix en l’anàlisi sistemàtic del text públic de l’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en particular, de les disposicions que regulen l’arrendament d’habitatge urbà (residència permanent, altres usos i habitacions).

Enllaç al projecte: https://housing.urv.cat/projecte-cejfe-sobre-lavantprojecte-de-llei-que-incorpora-larrendament-urba-al-ccc/

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa al webinar organitzat per la Comissió de Codificació d’Escòcia (Scottish Law Commission), parlant de la gestió dels morosos a les comunitats de propietaris.

Link: https://youtu.be/rss2WYtak2Q

Publicació 

L’investigador predoctoral Andrés Labella Iglesias ha publicat l’article “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a l’exercici de la capacitat” a la revista Anales Especial 2022.  

Revista Housing

Ja s’ha publicat en accés obert el núm. 17 de la revista semestral “Housing” de la Càtedra. Es pot baixar en https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2022/10/HousingCHURV17.pdf
Tots el números estan a https://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/