Publicació

Link: https://epjdatascience.springeropen.com/articles/10.1140/epjds/s13688-022-00376-0

Resum: En aquest article, fem una anàlisi quantitativa del contingut de 100 000 sentències judicials, amb el focus en les sentències en l’àmbit de l’habitatge. A través del modelatge temàtic i la teoria de la informació, revelem les temàtiques i els períodes més disruptius, podent-los interpretar en termes dels canvis de legislació, sentències importants de la jurisprudència i la influència de moviments socials.

Nou projecte CEJFE sobre l’avantprojecte de llei que incorpora l’arrendament urbà al CCC

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) finança el projecte “L’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del codi civil de catalunya: anàlisi del contracte d’arrendament urbà per a afavorir l’accés a l’habitatge”, en que participen diversos investigadors de la Càtedra UNESCO d’Habitatge. El projecte consisteix en l’anàlisi sistemàtic del text públic de l’Avantprojecte de llei d’incorporació del contracte d’arrendament de béns al llibre sisè del Codi civil de Catalunya, en particular, de les disposicions que regulen l’arrendament d’habitatge urbà (residència permanent, altres usos i habitacions).

Enllaç al projecte: https://housing.urv.cat/projecte-cejfe-sobre-lavantprojecte-de-llei-que-incorpora-larrendament-urba-al-ccc/

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre participa al webinar organitzat per la Comissió de Codificació d’Escòcia (Scottish Law Commission), parlant de la gestió dels morosos a les comunitats de propietaris.

Link: https://youtu.be/rss2WYtak2Q

Publicació 

L’investigador predoctoral Andrés Labella Iglesias ha publicat l’article “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a l’exercici de la capacitat” a la revista Anales Especial 2022.  

Revista Housing

Ja s’ha publicat en accés obert el núm. 17 de la revista semestral “Housing” de la Càtedra. Es pot baixar en https://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2022/10/HousingCHURV17.pdf
Tots el números estan a https://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Diari Digital de la Universitat Rovira i Virgili

El Dr. Héctor Simón apareix al Diari Digital de la Universitat Rovira i Virgili pel seu article “L’ocupació d’habitatges sense títol habilitant i els drets fonamentals i humans en conflicte”, que ha guanyat el Desè Premi “Revista Crítica de Dret Immobiliari”.

Més informació està disponible a: https://diaridigital.urv.cat/ambivalencia-legislacio-fracas-politiques-publiques-propicien-ocupacio-habitatges/

L’article es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Defensa Tesi Doctoral

El dia 30 de setembre de 2022 la investigadora de la Càtedra Silvana Canales Gutiérrez va defensar la seva tesi doctoral “El huésped-consumidor como sujeto internacional de protección frente a las plataformas en línea de alojamientos turísticos”, i va obtenir per part dels jurats màxima qualificació i el reconeixement Cum Laude.

Desè Premi «Revista Crítica de Derecho Inmobiliario»

El 19 de setembre de 2022 va tenir lloc al Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya l’acte de lliurament del Desè Premi “Revista Crítica de Derecho Inmobiliario”, que s’ha concedit al Dr. Héctor Simón Moreno pel seu treball “La ocupació d’habitatges sense títol habilitant i els drets fonamentals i humans en conflicte” (núm. 786, 2021).

Més informació està disponible a: https://www.revistacritica.es

L’article es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Agenda de la Càtedra setembre-octubre

Ja està disponible el núm. 22 de l’Agenda d’Habitatge de la Càtedra UNESCO d’Habitatge per als mesos de setembre-octubre.

Es pot descarregar a: https://housing.urv.cat/agenda/

Publicació 

El Dr. Héctor Simón Moreno ha publicat un article sobre el Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya i la seva incidència en la contractació immobiliària en l’últim número de la Revista de Dret Civil. 

L’article pot descarregar-se lliurement a: https://www.nreg.es/ojs/index.php/RDC