Seminari

El proppassat 18 de gener de 2022 el Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar va impartir una classe sobre “Els reptes de les comunitats de propietaris en un nou paradigma”, en el marc del Grau propi en Administració Immobiliària de la Universitat de Burgos.

Link del curs: https://www.ubu.es/grado-propio-en-administracion-inmobiliaria-online/enlaces-de-interes/talleres-y-seminarios

Consell Assessor en Projecte europeu MERGING

La Dra. Núria Lambea Llop participa, avui 18 de gener, a la primera reunió del Consell Assessor del Projecte europeu “MERGING (Housing for immigrants and community integration in Europe and beyond: strategies, policies, dwellings and governance)”, del qual ha estat convidada a formar part.

Informació sobre el projecte a: https://www.merging-housing-project.eu

Participació en un projecte europeu

El Dr. Héctor Simón Moreno va participar els dies 13 i 14 de gener a la reunió d’experts sobre indulgència i execució hipotecària organitzat pel Projecte EVICT de la Universitat de Groninguen (https://www.eviction.eu). El Dr. Simón va presentar la realitat i els principals problemes de l’execució hipotecària al nostre ordenament jurídic.

Revista del COATT

La Dra. Estela Rivas Nieto ha publicat una recensió sobre el Congrés nacional sobre habitatge col·laboratiu i territori que va organitzar la Càtedra a la Revista del Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Tarragona, núm. 91, 2021, pp. 25 i 26.

La revista està a: https://apatgn.org/web/apatgn/tag

I la informació sobre el congrés a: http://housing.urv.cat/congreso-nacional-sobre-vivienda-colaborativa-y-territorio/

Congrés

Ja està disponible el video de la comunicació del Sr. Andrés Labella Iglesias “La propietat horitzontal com a instrument per als suports a la capacitat” en el  III Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat que es va celebrar a Granada els dies 24 i 26 de novembre.

Link del video: https://youtu.be/xIDvLrydxJ4

Link del congrès: https://tercercongreso.fderechoydiscapacidad.es

Webinar

El proper 17 de desembre, de 10 a 12h, tindrà lloc el Webinar “Nous models col·laboratius i bones pràctiques en matèria de sensellarisme”, organitzat per la Xarxa FACIAM i la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV. La Dra. Núria Lambea ens parlarà de “Bones pràctiques en matèria de sensellarisme i habitatge assequible i social i la futura llei d’habitatge” i el Dr. Héctor Simón, de “El cohousing i el coliving: un model per a les persones en risc d’exclusió residencial?”. També participaran al Seminari online, la Sra. Dolors Camats (directora de la Cooperativa Obrera de Vivienda), parlant sobre “El fenomen col·laboratiu i la gestió dels elements comuns” i la Sra. Susana Hernández (presidenta de FACIAM), presentant l’Informe “50 Solucions al sensellarisme i a l’exclusió residencial”. El Prof. Dr. Sergio Nasarre donarà la benvinguda al Webinar.

Més informació i inscripció a https://faciam.org/2021/12/08/nuevos-modelos-colaborativos-y-buenas-practicas-en-materia-de-sinhogarismo/

Congrés

El Sr. Pablo Ruiz Osuna participa el dia 16 de desembre en el II Congreso internacional de Filosofía del Derecho, organitzat per la Universidad Complutense se Madrid i la Universidad Autónoma de Chile, amb la ponència “¿Derechos para los robots? El robot como nueva categoría jurídica en el derecho civil”.

Link: https://www.uautonoma.cl/news/ii-congreso-y-jornadas-internacionales-de-filosofia-del-derecho-neurociencias-e-inteligencia-artificial/

Seminari

El Sr. Andrés Labella Iglesias impartirà el proper 15 de desembre a les 16h la ponència “La Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y su impacto en la contractación inmobiliaria”, en el marc dels seminaris MUDEC.

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_OGIxYWQxMGQtYzQ4OS00NjY5LTljZDgtNTg1NGZjYjgzODA5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22f311296b-3e82-4c4e-82a9-a8e403a42b11%22,%22Oid%22:%2254eeeb29-804a-4250-bef6-feb37a3379a9%22%7D

Webinar

El Prof. Dr. Sergio Nasarre Aznar participa al webinar La nova llei d’habitatge de organitzat per l’Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense el proper 14 de desembre.

Link: https://www.epj.es/oferta-formativa/webinars/la_nueva_ley_de_vivienda_analisis_general_e_implicaciones_en_el_mercado_inmobiliario/

Informe

El proper dilluns 13 de desembre a les 18h tindrà lloc, en format virtual, l’acte “Social and affordable housing in the EU”. En ell es presentarà l’Informe “Concrete Actions for Social and Affordable Housing in the EU”, a càrrec del Prof. Dr. Sergio Nasarre i la Dra. Núria Lambea, coautors de l’informe, i comptarà posteriorment amb un Panel d’experts que tractarà la situació actual i les problemàtiques en matèria d’habitatge a la República Txeca. L’acte, organitzat per Masarykovy demokratické akademie, serà també retransmès per Facebook.

Més informació i inscripció a: https://masarykovaakademie.cz/sk_portfolio/socialni-a-dostupne-bydleni-v-eu-social-and-affordable-housing-in-the-eu/