Publicació

El passat 14 d’octubre va ser presentat el llibre titulat “Avanzando en la inclusión. Balance de logros alcanzados y agenda pendiente en el derecho español de la discapacidad”, Editorial Aranzadi, que recull les ponències i comunicacions presentades al II Congrés Nacional del Dret de la Discapacitat, celebrat a Pamplona al febrer de 2019, i que donen compte dels avenços aconseguits en els últims anys, entre els quals destaca el dret al sufragi actiu i passiu.

Com a part de la investigació que es desenvolupa a la Càtedra per a la materialització del dret a la vida independent i en comunitat reconegut en l’article 19 de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, el nostre company Andrés Labella va presentar al Congrés una ponència titulada “El rol de los entornos comunitarios en pro del derecho a la vida independiente”.

Entre les importants qüestions de l’agenda pendent del legislador, es poden trobar contribucions sobre la modificació del Codi Civil per a l’adaptació al model de suport de l’article 12 de la Convenció, la modificació de l’article 49 de la Constitució Espanyola i les propostes per a l’elaboració del Pla Nacional d’Accessibilitat Cognitiva.

Poden conèixer-se els continguts al següent enllaç:

https://www.thomsonreuters.es/es/tienda/duo-papel-ebook/avanzando-en-la-inclusion.-balance-de-logros-alcanzados-y-agenda-pendi-ente-en-el-derecho-espanol-de-la-discapacidadduo/p/10014768

Publicacio d’una tesi doctoral

L’editorial Tirant lo Blanch ha publicat la tesi doctoral de la Dra. Rosa Maria Garcia Teruel, investigadora de la Càtedra, i que porta per títol “La sustitución de la renta por la rehabilitación o reforma de la vivienda en los arrendamientos urbanos”. Aquesta monografia se centra en l’estudi de la rehabilitació per renda que va ser introduïda al 2013 a l’art. 17.5 de la Llei d’Arrendaments Urbans i que permet que una persona amb recursos econòmics limitats pugui accedir a un habitatge en lloguer sense pagar una renda en diners, sinó rehabilitant-la.

https://www.tirant.com/editorial/libro/la-sustitucion-de-la-renta-por-la-rehabilitacion-o-reforma-de-la-vivienda-en-los-arrendamientos-urbanos-rosa-maria-garcia-teruel-9788413134123

Publicació

El proppassat 22 de setembre la Dra. Maridalia Rodríguez Padilla va publicar en la revista dominicana Acento.com.do un article d’opinió titulat “Necessitem polítiques públiques habitacionals efectives, inclusives i diversificades” la finalitat principal de les quals és la destacar l’escassetat de polítiques públiques sobre habitatge a la República Dominicana que satisfacin els elements mínims assenyalats pels acords internacionals dels quals és part el referit país.

En la seva opinió, basada en les dades de les institucions pertinents, els dominicans demanden polítiques públiques que els permetin exercir el seu Dret a l’habitatge i amb ells els altres drets que d’aquest mateix emanen, així com l’aplicació de mesures que dinamitzin el sector tenint en compte les diferents necessitats i pressupostos de les famílies conforme als diferents grups d’ingressos. Destaca a més que per a aconseguir recuperar el parc habitacional i amb això oferir habitatges segons les diferents demandes, fa falta la implicació activa de l’Estat en l’oferta de l’habitatge assequible, així com que el sector privat compleixi un mínim de compromís social.

Publicació

Maridalia Rodríguez Padilla va inaugurar, en la revista Acento.com.do, un espai d’opinió denominat “Aleph Jurídic”. A través d’aquest analitzarà i compartirà temes jurídic social relacionats especialment amb el Dret a l’habitatge i la seva millora a la República Dominicana, els factors a superar per al desenvolupament del mercat immobiliari diversificat i inclusiu, així com les novetats jurídiques financeres que puguin repercutir de forma positiva en el mercat residencial.
La columna va començar amb un article d’opinió sobre la recent reforma a la Llei sobre fideïcomís en la República Dominica, ja que la modificació versa directament sobre l’incentiu al desenvolupament d’habitatges econòmics. Aquest primer article ha estat titulat: “La insuficiencia de la reforma de la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana”. La seva finalitat és contribuir en la reducció del dèficit habitacional dominicà a nivell nacional i que els avanços que puguin aconseguir-se, al seu torn, puguin ser emulats per països amb les mateixes necessitats o condicions habitacionals a nivell internacional.

https://acento.com.do/2019/opinion/8710967-la-insuficiencia-de-la-reforma-de-la-ley-189-11/

Publicació

Estela Rivas Nieto, Les consequències fiscals del micromecenatge, Forum Jurídic, Revista de l’Il.lustre Col.legi de l’Advocacia de Tarragona, núm. 66, juliol, 2019.

http://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/

Publicació

Després de la participació de la nostra col·laboradora Maridalia Rodríguez Padilla a la II UB PhD in Law Conference: “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”, que es va celebrar a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona el 24 d’abril, s’ha publicat a la Revista TransJus el Working Papers n. 4/2019 denominat “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”. El seu article titulat “El fideicomiso latinoamericano, una institución sin personalidad jurídica”, es troba a les planes 115-129 de dita publicació; en les quala analitza la personalitat difusa dels fideïcomisos llatinoamericans.

http://hdl.handle.net/2445/137759

Nou capítol de llibre: Comentarios a la ley catalana 15/2009, de 22 de julio, de mediación

Emma López va participar en el llibre Comentarios a la ley catalana 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado y concordantes,  publicat per l’editorial Marcial Pons i dirigit per la Prof. de la Universitat de Barcelona, Isabel Viola Demestre.Es tracta d’una obra col·lectiva que analitza en profunditat la Llei de mediació vigent a Catalunya.

Revista de la Càtedra UNESCO d’Habitatge

Ja ha surtit publicat el núm. 11 de la Revista Housing. Et pots baixar la revista a: http://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

Big Blue Book

Acaba de publicar-se el “Big Blue Book” de Nacions Unides, on es recullen 70 universitats a nivell mundial que contribueixen amb la seva recerca en urbanisme i habitatge per a aconseguir el repte global número 11 (ciutats sostenibles). Aquest any, entre elles es troba la nostra Càtedra UNESCO d’Habitatge. L’enllaç és https://unhabitat.org/books/big-blue-book/ 

Normativa

Publicat el nou decret sobre el sistema de fixació de renda dels arrendament urbans a Catalunya (Decret Llei 9/2019, de 21 de maig)

Us deixem el capítol de llibre íntegre del Dr. Sergio Nasarre de fa uns mesos on ja explicava un sistema molt semblant al finalment aprovat. Està disponible a: http://housing.urv.cat/wp-content/uploads/2019/05/Sergio-Nasarre_p195-21_Nou-dret-arrendament-La-renda-i-la-seva-actualització.pdf?fbclid=IwAR3aKLTNPuem_mTtaveOlikHyGlujXwnF9rasgqUoTe8q8pWF8C8l4ZVYpo

I el llibre sencer a: https://www.marcialpons.es/libros/un-nou-dret-darrendaments-urbans-per-a-afavorir-lacces-a-lhabitatge/9788417466244/