Assistència al “I Encuentro de la Red Leonardo” – Fundació BBVA

El Dr. Héctor Simón va assistir al “I Encuentro de la Red  Leonardo”, que agrupa els becaris de les diferents àrees científiques que han estat beneficiaris d’una Beca Leonardo en els últims cinc anys. El Dr. Simón va ser beneficiari d’una beca en la convocatòria de 2015 per a l’estudi de “La optimització de la hipoteca inversa des de la perspectiva europea i nord-americana”. La constitució d’aquesta xarxa, a iniciativa de la Fundació BBVA, pretén donar visibilitat  a la recerca dels investigadors que la formen. Més informació a la plana web https://www.redleonardo.es.