Sergio Nasarre pronuncia la conferència “Tinences de l’habitatge i la seva assequibilitat” al 3er Fòrum d’Habitatge Assequible a Luxemburg

L’Institut de Recerca Socioeconòmica de Luxemburg (LISER) ha organitzat els dies 12 i 13 de novembre el 3er Fòrum d’Habitatge Assequible que va ser organitzat per primera vegada a Suïssa. En aquesta ocasió, la conferència inaugural la va presentar el Dr. Nasarre i va versar sobre la recerca de noves formes de tinença de l’habitatge o reformulació de les actuals per evitar el sobreendeutament familiar i les conseqüències del mateix. La autoconstrucció, l’economia col·laborativa i l’habitatge social han estat temes tractats al Fòrum. El fòrum ha comptat amb participants i presentacions d’onze països.