Nou membre acadèmic de la European Federation for Living (EFL)

La Càtedra UNESCO d’Habitatge ha estat acceptada com a nou membre acadèmic de la European Federation for Living(EFL) i es converteix en la primera incorporació espanyola de la mateixa. Aquesta Xarxa Europea compta actualment amb 60 membres, els quals representen a 14 països europeus i més d’ 1,2 milions d’habitatges a Europa. La gran peculiaritat d’aquesta xarxa és la seva estructura única, la qual combina organitzacions i associacions d’habitatge amb altres agents privats del mercat i amb universitat i altres xarxes de recerca.

Es tracta d’una xarxa molt activa gràcies a la seva composició, on es desenvolupen projectes (ex. en temes de TI per aconseguir una vida independent; fusions, integració post-fusió i aliances estratègiques d’entitats gestores d’habitatge social i en relació a la reutilització de materials de construcció basant-se en l’economia circular) que precisament sorgeixen de necessitats detectades pels propis agents del sector i els resultats dels quals tenen un impacte directe en ell. També compta amb diversos Grups de Treball que es reuneixen periòdicament per compartir el coneixement i les bones pràctiques de temes concrets, com l’esfera més social de la gestió d’habitatge, l’eficiència energètica, la introducció de la digitalització en els proveïdors d’habitatge, les vies de finançament i d’inversió que ofereix el sector i l’accés a l’habitatge de la gent gran. A més a més, es realitzen al llarg de l’any conferències, seminaris i jornades, on els diferents membres posen en comú idees, necessitats, coneixements, expertesa i resultats d’investigació.

Així, la Càtedra podrà nodrir-se de tot aquest coneixement generat i al mateix temps pot aportar coneixement i resultats fruit de la seva extensa recerca en el camp de l’habitatge. A més, aquesta combinació de proveïdors d’habitatge, empreses privades, universitats i xarxes de recerca facilitarà la posada en pràctica de dos dels seus pilars fonamentals com són la transferència de coneixements i l’impacte social.

Pot trobar-se més informació sobre la European Federation for Livinga https://www.ef-l.eu