Trobada sobre Hàbitat Inclusiu per a Tothom

El passat dimarts 25 d’agost el nostre col·lega Andrés Labella va participar en la trobada “Hàbitat Inclusiu per a Tothom: infants, gent gran i persones amb discapacitat” organitzada per la coordinadora “La ciutat Som qui l’habita” en el marc de la campanya “Pla Ambiental Urbà de la ciutadania i del Bé Comú”. Es van abordar diferents qüestions relacionades amb el dret a la ciutat, com ara l’accessibilitat de l’espai públic, i es van fer aportacions en relació amb la diversitat de formes de tinença d’habitatge i xarxes de suport mutu previstes en el Dret català. L’enllaç de la reunió es pot trobar al canal de youtube de l’entitat l’Observatori del Dret a la Ciutat: https://www.youtube.com/watch?v=TuYFcfA4C1o