Premsa

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha parlat al Diari de Tarragona sobre “La Pandemia dificulta encara més l’emancipació dels joves (26/08/2020). El link és: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Solo-dos-de-cada-10-jovenes-se-emancipan-20200825-0034.html