Participació al ENHR Private Rented Markets

Les investigadores predoctorals de la Càtedra d’Habitatge, l’Elga Molina Roig i la Rosa Maria Garcia Teruel, han participat els dies 20 i 21 de març al Seminari Private Rented Markets del European Network for Housing Research (ENHR), realitzat a Copenhaguen. Han presentat les conclusions del seu treball “The influence of the tenant’s unilateral right of withdrawal on the efficiency of the rental market“, que tracta el dret de desistiment de l’arrendatari en varis països europeus, i com la restricció en aquest dret pot afectar a l’eficacia del mercat de lloguer i a la llibertat de circulació.

Alhora, s’han tractat temes de l’habitatge des de diferents perspectives, com el control de renda, eficiencia dels mercats de lloguer o la discriminació en l’accés a l’habitatge.