Radio Ciutat de Tarragona

“La crisi sanitària pot provocar un procés de ruralització”
Parla el Prof. Dr. Sergio Nasarre. 22/04/2020.

https://rctgn.cat/la-crisi-sanitaria-pot-provocar-un-proces-de-ruralitzacio/