Publicació a la revista “Otrosí” del Col·legi d’advocats de Madrid sobre els índex de referencia

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha publicat, com a expert en matèria de lloguers, un article a la revista “Otrosí”, editada pel Col·legi d’Advocats de Madrid i que porta per títol “La renda referenciada en el complex entramat de l’assequibilitat de l’habitatge” (pp. 66-67). En aquest article conclou que els sistemes de renda referenciada no són “la solució”, sino que han d’anar acompanyats de polítiques a mig i llarg termini que resolguin qüestions clau per a fer els lloguers més atractius pels arrendataris i propietaris. L’article està disponible a: https://www.otrosi.net/wp-content/uploads/2020/03/13440-INT_OTROSI_5_CORR3_compressed.pdf