Publicació

El proppassat 22 de setembre la Dra. Maridalia Rodríguez Padilla va publicar en la revista dominicana Acento.com.do un article d’opinió titulat “Necessitem polítiques públiques habitacionals efectives, inclusives i diversificades” la finalitat principal de les quals és la destacar l’escassetat de polítiques públiques sobre habitatge a la República Dominicana que satisfacin els elements mínims assenyalats pels acords internacionals dels quals és part el referit país.

En la seva opinió, basada en les dades de les institucions pertinents, els dominicans demanden polítiques públiques que els permetin exercir el seu Dret a l’habitatge i amb ells els altres drets que d’aquest mateix emanen, així com l’aplicació de mesures que dinamitzin el sector tenint en compte les diferents necessitats i pressupostos de les famílies conforme als diferents grups d’ingressos. Destaca a més que per a aconseguir recuperar el parc habitacional i amb això oferir habitatges segons les diferents demandes, fa falta la implicació activa de l’Estat en l’oferta de l’habitatge assequible, així com que el sector privat compleixi un mínim de compromís social.