Publicació

El prof. Dr. Sergio Nasarre i el Dr. Héctor Simón han publicat l’article científic “Housing not for all” que està dedicat a la falta d’accessibilitat universal en l’habitatge de les persones majors i amb discapacitat tant a Espanya, com a Alemanya i Suècia.
L’enllaç a la revista és: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPPEL-05-2019-0028/full/html?fbclid=IwAR2MBeb054R0hMAYty8zLr34bjmwKqVS9Y3bdfcpFKziOjlhTQksecDMurU