Publicació

L’estudiant predoctoral María Paula Rodríguez ha publicat l’article “El cohousing com a model habitacional col·laboratiu i la seva diferenciació respecte a la propietat horitzontal” en la Revista Consell (Revista professional dels administradors de finques col·legiats), núm. 121, pp. 16 a 19. En ell analitza els aspectes distintius entre les dues formulacions dogmàtiques d’organització d’edificacions per a habitatges que conjuguen drets i titularitats exclusius i excloents, amb uns altres d’aprofitament col·lectiu o comunal.

http://www.revistaconsell.com