Open acess

La Càtedra fica en lliure accés diverses publicacions científiques relacionades amb cohousing, blockchain, rehabilitació per renda, tinències de l’habitatge, dret a l’habitatge i informes europeus, que es poden trobar i descarregar-se a https://housing.urv.cat/portada/recerca/working-papers/
Poc a poc s’incorporaran més materials.