Número especial de la revista “Housing” sobre habitatge i COVID-19

Aquest número especial de la revista “Housing” editada per la Càtedra semestralment està dedicat a “Habitatge i COVID-19”. Al llarg de les seves més de 80 planes, els catorze autors van analitzant com ha estat la realitat de l’habitatge durant la pandèmia i reflexionen com podria ser ens els propers mesos.
A més, el número recull les nombroses novetats legislatives aparegudes aquests darrers sis mesos, una ressenya de les 36 activitats de la Càtedra dutes a terme en aquest període, incloent la defensa de dues tesis doctorals, i els dos llibres que els nostres investigadors i investigadores han publicat.
La publicació pot trobar-se a: https://housing.urv.cat/portada/recerca/newsletter/

És de lliure accés, i es pot trobar tant en format PDF com en format d’iBooks Multimedia, publicada a 51 països.