Llibre del Prof. Dr. Sergio Nasarre: Los años de la crisis de la vivienda

Aquest llibre és el resultat de vuit anys d’investigació recorrent els més de tretze que portem ja de crisi de l’habitatge, que comença amb la crisi subprime als Estats Units i acaba reclamant un marc legal específic per a l’habitatge, la necessitat de diversificar les seves formes de tinença i fer-les realment funcionals, així com una reorientació de les operacions actives i passives del mercat hipotecari. És un viatge en el temps i en l’espai, que ens porta des dels suburbis abandonats a Califòrnia a les cooperatives en cessió d’ús a Europa, de la financialització de l’habitatge via titulització a l’”habitatge col·laboratiu” i el blockchain, de l’”American Dream/ Nightmare” als albors d’una nova bombolla immobiliària, si no la prevenim amb mecanismes estructurals.

http://housing.urv.cat/portada/recerca/publicacions/