La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys

La Càtedra UNESCO d’habitatge fa 5 anys i ho ha celebrat el dia 12 de desembre amb tots els partners i els investigadors al Seminari. Ens ha acompanyat la Rectora de la URV i hem donat la benvinguda a un nou partner: la Fundació Mútua de Propietaris.