Jornada “Resolució de conflictes i habitatge”

El dia 10 de maig la Càtedra UNESCO d’habitatge URV va reunir més de cinquanta persones a la jornada “Resolució de conflictes i habitatge” en la que es van tractar temes com l’ús de la mediació en els processos judicials d’arrendaments urbans, la conciliació registral, els programes d’OFIDEUTE o els programes de resolució de conflictes de diverses institucions com poden ser el Consell d’Administradors de Finques o Sogeviso (empresa del Banc de Sabadell). La jornada va ser inaugurada per la Mg. rectora de la URV, Dra Maria José Figueras i la cloenda va anar a càrrec del Sr. Xavier Bernadí, director general de Dret i d’Entitats Jurídiques.

https://tarragonadigital.com/area-metropolitana/catedra-habitatge-urv-mediacio