Diari de Tarragona

El Prof. Dr. Sergio Nasarre ha col·laborat en un reportatge del Diari de Tarragona sobre els reptes de Tarragona.