Diari de Tarragona

Els habitatges de la gent gran davant de la Covid-19 per la Dra. Blanca Deusdad Ayala.

https://www.diaridetarragona.com/economia/Las-viviendas-de-los-mayores-frente-a-la-Covid-19-20210315-0020.html