Diari de Tarragona

“Els lloguers tornen a pujar i els preus es disparen en la zona de Llevant de Tarragona”.

El Prof. Dr. Sergio Nasarre parla per al Diari de Tarragona, 12/09/2020.

Link: https://www.diaridetarragona.com/tarragona/Los-alquileres-vuelven-a-subir-y-los-precios-se-disparan-en-la-zona-de-Llevant-de-Tarragona-20200911-0056.html