Concessió d’un nou projecte de recerca

El Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada ha concedit finançament a la Càtedra UNESCO d’habitatge per a un nou projecte de recerca interdisciplinari titulat “La tokenització de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya”. Aquest projecte de recerca se centra en l’anàlisi de la nova pràctica tecnològica de crear unes fitxes virtuals, els tokens o colored coins, que representen la propietat o drets reals sobre béns immobles al món virtual i la seva incidència en el Dret civil català.