Assemblea Urbana de Catalunya

La Dra. Estela Rivas ha assistit, el proppassat 17 de febrer, a la segona reunió de l’Assemblea Urbana de Catalunya, en el Palau de Pedralbes de Barcelona. En aquesta reunió s’ha explicat el balanç del procés de participació ciutadana realitzat durant 2019 i el procediment per a l’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya.

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/382725/comenca-redaccio-agenda-urbana-catalunya-despres-del-proces-participatiu